Putin den skicklige?

Är Putin verkligen den skickliga taktiker som mången bedömare verkar anse? Det kräver väl ingen särskild talang att förfölja politiska motståndare eller att ställa såväl skattemyndigheter som domstolar i enväldets tjänst?

Vladimir Putin har urgröpt det som finns kvar av en rysk konstitutionalism. Han har röjt undan politiska motståndare, tystat medier, urholkat rättsväsendet – och gjort sig stormrik med statens, alltså folkets pengar.
Hur ska vi definiera Vladimir Putin?
ANDRA LÄSER