Insändare: Helsingfors strör våra pengar runt sig

20.09.2022 14:14
Jag kan inte upphöra att förvåna mig över hur Helsingfors stad sköter sina finanser och prioriteringen av var man lägger sina, eller egentligen våra, pengar.
Jag läser om problemen med bildningsväsendet och avsaknaden av 32 miljoner euro, åldringsvården saknar resurser, HUS har stora problem etcetera. Samtidigt görs verkligt stora investeringar i spårbunden trafik där det inte tycks finnas någon som helst brist på pengar. Detta ser invånarna vid Kronbergsstranden och på flera andra ställen i staden. I stället för att lägga pengar på att utbilda våra ungdomar för framtiden, ta hand om våra åldringar beslutar man att dra spårvagnsskenor på gator där de inte behövs till stor olägenhet för alla boende såsom Topeliusgatan, där det till och med finns en välfungerande mer flexibel, billigare elbusstrafik.
Jag bara undrar hur stadens ledning och ledamöterna kan acceptera en sådan prioritering?
Tore Bäckström, Helsingfors

ANDRA LÄSER