Pensionering av långtidsarbetslösa väcker frågor

Pensionsnivån under övergångstiden oroar en del långtidsarbetslösa som kunde höra till den grupp som får gå i pension tack vare "Lex Lindström". Detaljerna i lagen spikas under de närmaste veckorna.

Lex Lindström har döpts efter justitie- och arbetsminister Jari Lindström (Sannf.), även om idén ursprungligen var Ilkka Taipales (SDP), då kallad Lex Taipale .
02.09.2016 20:07 UPPDATERAD 02.09.2016 20:28
– Jag måste se alla delar av beslutet innan jag kan analysera åtgärdens betydelse. Just nu är frågetecknen många, säger Mikko Viitanen, chef för sysselsättningstjänsterna i Borgå.
Viitanen säger att beslutet, som går under namnet "Lex Lindström", i och för sig är en bra sak. Många av de äldre som har varit arbetslösa fem år eller längre får inte längre jobb på den öppna arbetsmarknaden. Det är onödigt att de fortsätter hänga med som arbets- och näringsbyråernas kunder.
Statistik visar att endast en procent av dem som är långtidsarbetslösa och har fyllt 60 år har lyckats få ett så kallat normalt arbete.
– En viktig fråga är vilken pensionsnivån blir under övergångstiden från långtidsarbetslöshet till ålderspensioneringen. Det finns långtidsarbetslösa som har föredragit att hänga kvar på utkomstskydd för arbetslösa så länge som möjligt. En del har haft rätt att gå i förtidspension, men nivån på den här pensionen har varit lägre än utkomstskyddet för arbetslösheten, säger Viitanen.

Risk för marginalisering

Viitanen har också hört en del funderingar bland över 60 åriga långtidsarbetslösa om att de kommer att sakna programmet olika verkstäder för arbetslösa arrangerar för dem. De sociala kontakter sysselsättningsåtgärderna innebär för dem och möjligheterna att komma ut ur hemmet är viktiga.
– Det har visat sig att risken för marginalisering har ökat bland långtidsarbetslösa då de går i ålderspension, säger Viitanen.
Maija Makkonen, som är ordförande för föreningen HeTy, Helsingin Työttömät är inne på samma linje. Hon tycker beslutet är bra i sig, men hon är orolig över nivån på pensionen under övergångstiden.
– Jag har förstått att nivån på själva ålderspensionen inte påverkas. Men övriga detaljer är ännu öppna, säger Makkonen.

Engångsföreteelse

Heli Backman, chef på försäkringsavdelningen på social-och hälsovårdsministeriet är en av de personer som från och med måndag ska börja fila på detaljerna i lagen som ska ge över 60 åringar som har varit arbetslösa i över fem år möjlighet att gå i pension.
Det hon vet vid det här laget är att det är en engångsföreteelse, men gränsen för när personerna ska ha fyllt eller fyller 60 är inte bestämd ännu.
– Jag har också hört uppgifterna om att det skulle beröra 5 000 personer. Men de exakta kriterierna slås fast under de närmaste veckorna. Det är en budgetlag som godkänns av riksdagen i samband med de andra budgetlagarna, säger Backman.

Ett steg tillbaka

"Lex Lindström" har väckt kritik hos många pensionsexperter och forskare i socialpolitik. Forskningschef Mikko Kautto på Pensionsskyddscentralen säger till Helsingin Sanomat att Finland i 20 år har försökt frångå det tidigare systemet som gått ut på att arbetslöshetssiffrorna putsas genom att äldre personer arrangeras i pension via olika metoder.
– Arbetslöshet ska skötas via arbetsmarknadspolitik och folk i arbetsför ålder ska finnas till arbetsmarknadens förfogande. Arbetslöshetspensionens ande svävar över det här beslutet, säger Kautto.
Heikki Hiilamo, professor i socialpolitik, är inne på samma linje. Han anser att åtgärden är en hård stöt mot den allmänna trenden i samhället där man försöker förlänga arbetskarriärerna.

ANDRA LÄSER