Först dagiset, nu vill staden också stänga svenska skolan i Sockenbacka

Den svenska skolan i Sockenbacka är anrik. På lördag firar barn och vuxna att skolan fyller jämna hundra år med en gårdsfest. Men festligheterna överskuggas av ett meddelande föräldrarna fick strax före påsk.

– Det här kommer mycket snabbare än vi tänkt, säger Janina Riihimäki, ordförande för den lokala Hem och Skola-föreningen.
Om lite mer än en månad klarnar det om Hoplaxskolans enhet i Sockenbacka överlever eller inte. Den 7 juni ska nämligen politikerna i Svenska sektionen ställning till det här. Stadens förslag är att skolan läggs ner redan efter nästa vår.
– Tidigare har vi bara diskuterat daghemmet, men vi har fört fram oron för skolan. Vi har inte fått något riktigt svar, bara något i stil med att det ska behandlas senare, säger Janina Riihimäki, som är ordförande för den lokala Hem och Skola-föreningen.
Redan tidigare har staden föreslagit att daghemmet Sockenstugan, som ligger bredvid skolan, ska flytta ut. Flyttlasset skulle då gå till ett nytt finskt daghemsbygge på Väverivägen i södra Sockenbacka. Det ligger tre kilometer från Sockenstugan.
– Det här kommer mycket snabbare än vi tänkt, säger Riihimäki angående skolan.
I skolhuset håller nu första- och andraklassare till. I diskussionerna om daghemmet har det talats om en ändring först 2025.
Janina Riihimäki.
Riihimäki berättar att Sockenbacka har en sammansatt klass med 18 elever, när medeltalet i en vanlig svenskspråkig klass är cirka 15 elever.
– År 2010, när de lade ner trean och fyra i skolan, fanns det 20 elever i årskurs ett till fyra.
Enligt en tidigare utredning från staden, som tagit avstamp i en befolkningsprognos, talade inte siffrorna för norra Sockenbackas och Kånalas fördel.
– Enligt prognoser fram till år 2030 kommer den del av befolkningen som går i förskola och grundläggande utbildning att minska i området, medan antalet daghemsbarn hålls ganska stabilt. Det behövs alltså flera dagisplatser i stadsdelarna Haga och Sockenbacka, men färre skolplatser, sade specialplaneraren Barbro Sinisalo till HBL i november.
Janina Riihimäki upplever att stadens prognos inte beaktar de barn som går på daghemmet men inte har svenska som officiellt modersmål.
Nästa vår kan det bli aktuellt för ettornas föräldrar att välja vilken av Hoplaxskolans andra enheter de barnen börjar i. Så sker inte med de elever som börjar skolan hösten 2023.
Hoplaxskolans andra enheter finns i Kårböle, Haga och Munksnäs.
Redan nästa vår kan det bli aktuellt för elevernas föräldrar att vilja i vilken annan av Hoplaxskolans enhet er barnen ska gå i andra klass.
På onsdag nästa vecka ordnar staden en invånarkväll om läget. I bakgrundsmaterialet framgår att bland annat vatten och avlopp behöver renoveras och att ordentlig luftkonditionering saknas i lokalerna. I vilket skick husets stomme befinner sig i är oklart.
"I liknande byggnader har det dock krävts omfattande och dyra renoveringar", står det att läsa i dokumentet.

Skolan i Sockenbacka

Hoplaxskolan har flera enheter.
En finns i Sockenbacka, och där går 18 elever på första och andra klass.
Bredvid skolhuset finns daghemmet Sockenstugan med 10 elever.
En annan enhet finns i Kårböle, där 69 elever går i ettan till femman.
Hit hör också Malmgårds förskola med 12 elever.
En tredje enhet finns i Haga, där 105 elever går i ettan till femman.
I tillägg finns förskolan med 25 elever.
Den fjärde enheten finns i Munksnäs.
I ettan till femman går 199 elever, och i sexan till nian går 340 barn och ungdomar.
Det finns också en förskola med 41 elever.

ANDRA LÄSER