Nu vaccinerar Lojo och Raseborg 50-åringar med fart

I måndags gapade vaccinhyllorna tomma i Lojo, men två dagar senare var kylskåpen välfyllda på nytt. Under onsdagen fick 630 helt friska invånare sin första coronaspruta i sporthallen Tennari. – Hittills har vaccinerna bara varit en siffra i nyheterna. Nu får jag mitt, säger en nöjd Mika Kalliomaa, 55.

Sari Ahola, 58, tvekade inför vaccineringen för att hennes väninna fått biverkningar tidigare. När det visade sig att väninnans reaktioner berodde på allergi satte sig Ahola i stolen hos sjukskötaren Saara Raitanen. – Jag är inte allergisk, jag tar den, tänkte jag, säger hon.
Man kunde tro att en auktion pågår. I entrén till sporthallen Tennari jourar frivilliga för att ta emot dem som kommer för att vaccineras. Vid ytterdörren står Heli Toiviainen och ropar, både ut på gården och in i rummet:
– Har någon av er bokning klockan 13.05? Ingen? Någon på 13? Någon på 13.10?
I det stora tidsbokningspusslet, som kontrolleras och justeras varje timme, får sju personer exakt samma vaccineringstid. Fem minuter efter dem kommer sju nya. Fem minuter senare: sju nya.
Idrottsanläggningsmästare Tomi Aarnio har följt ruljangsen på sin arbetsplats sedan starten. Själv har han smält in i verksamheten genom att hålla ett öga på dem som sitter kvar en kvart efter att ha fått sin spruta.
– Många har varit förvånade över att det redan blivit deras tur, men det är jättefint att vi är så här långt nu. Nu vaccineras ju de som är aktiva i arbetslivet, byggarbetare till exempel. Det är viktigt att de som arbetar ute bland folk får vaccin, säger han.
Sedan måste han få berömma vårdpersonalen: "Så engagerad!"

Studerande och pensionärer hjälper

Från entrén går vägen in till den stora bollhallen. Den har förvandlats till ett rutfält av bås med hjälp av fanerskivor. Väl inne i båsen är processen snabb. En person för in vaccineringen i datasystemet och bokar in en tid för boostersprutan. Under tiden får besökaren sitt stick i överarmen.
Allt fler får sin spruta och Lojoborna öser beröm över vaccineringsarrangemangen både på plats och i lokalpressen.
Systemet rullar för att staden tar hjälp av folk utanför den ordinarie vårdpersonalen.
– Folk har sträckt upp handen och frågat om de kan hjälpa. Vi har studerande, pensionärer och vårdpersonal som tar turer vid vaccineringen utanför sina egna arbetsskift, säger Johanna Grotell, avdelningsskötare för mottagningsverksamheten i Lojo.
I ett av båsen ligger ett tjugotal korta arbetskontrakt i raka rader över ett bord. Den tillfälliga arbetskraften lovar skriftligt att respektera patientsekretessen.
– Jag rekommenderar varmt andra kommuner att ta hjälp av studerande i vaccineringen. De är en otrolig tillgång, säger Grotell.
Varje vecka räknas logistiken om utifrån de internationella vaccinleveranserna. Överläkaren Tanja Nummila (t.h.) bokar allt hon får rätt till. Avdelningssköterskan Johanna Grotell räknar sedan på hur mycket extrapersonal som ska kallas in.
Det är ett samspelt team som byggt upp vaccineringslogistiken. Grotell arbetar tätt ihop med Tanja Nummila, som är överläkare för öppenvården i Lojo och den läkare som har ansvar för smittsamma sjukdomar.
– För tillfället är läget ganska bra. Till en början klagades det över att vi var långsamma, sist i Nyland med att vaccinera, men nu har allt gått framåt med god fart, säger hon.

Olika friska kommuner

Vaccineringstakten i landets kommuner varierar av flera orsaker. Den bestäms inte av vem som har råd att betala för vaccinet eller inte, för vaccinerna betalas av staten, men socioekonomiska förhållanden har betydelse ändå.
– Till en början fick kommunen vaccin i relation till hur stor sjukvårdspersonalen är och enligt hur många äldre invånare man har. Lojo fick mycket vaccin för att vi är en sjukhusort med stor vårdpersonal och för att åldersstrukturen i kommunen är som den är. Vi har många äldreboenden.
Väntetiden i en kommuns vaccinkö hänger också ihop med hur frisk kommunen är som helhet.
– Beklagligt nog har vi många med diabetes i Lojo. Det har gjort att vi har fått mycket vaccin. Över huvud taget har Lojo fler utsatta personer än grannkommunerna, människor som inte mår så bra, säger Nummila.

Bara en försenad leverans

Många personer i riskgrupp innebär många att vaccinera före resten av befolkningen.
Nummila säger att alla kommuner ger ut sina vacciner så snart de får dem, men att strategierna för tidsbokningen varierar. Vissa orter har gett ut tider en vecka i taget, andra har öppnat kalendern för längre perioder.
I Lojo har man tagit risker och litat på att löftena om vaccinleveranser håller.
– Vi har öppnat bokningen för lite längre perioder än andra kommuner. Vi har också öppnat för 50-åringarna trots att alla 60-åringar inte har fått sitt vaccin än. Vi har spelat lite högt på det sättet att vi har öppnat bokningen så snart vi har fått löfte om mera vaccin.
En endaste gång har leveransen försenats. Den gången fick man ringa runt och flytta en dags förmiddagstider till samma eftermiddag, men annars har systemet fungerat.
För ett tag sedan var Nummila bekymrad över att många i gruppen 65–69 år valt att hoppa över sprutan. Att det finns ovaccinerade 60-plussare i staden hänger ihop med en rädsla för att ta Astra Zenecas vaccin Vaxzevria, som kopplats ihop med en liten risk för blodproppar.
– Men nu är det möjligt att välja ett annat vaccin i stället och då hoppas jag att vi kan täta det här glappet i vaccintäckningen, säger hon.
För en vecka sedan meddelade Institutet för hälsa och välfärd att de som enligt planerna borde få Vaxzevria kan be om ett mRNA-vaccin i stället. Det här är möjligt för att Finland får in allt mer vaccin och för att de flesta i olika riskgrupper börjar vara vaccinerade.
Anne Laakso varnar Petro Heiskanen för eventuell feber och muskelömhet efter vaccineringen. Laakso, som går i pension på lördag, har erfarenhet av sjukskötarjobb i krigszoner. – Det här är lite likadant, nu krigar vi mot viruset. Jag går i pension den 1 maj, på arbetets dag, men jag tänker jobba som pensionär så vi får det här gjort.
Nummila påminner om att den som inte ställde sig i vaccinkö när det blev möjligt inte har förlorat sin rätt till vaccin.
– Man mister inte sin rätt bara för att nya grupper börjar vaccineras, utan man kan fortfarande boka en tid om man vill.
– Hittills har vaccinerna bara varit en siffra i nyheterna, men nu får jag mitt. Det är klart att jag kom, säger Mika Kalliomaa, 55.

"För tidigt att öppna allt"

Trots att vaccineringen går snabbt framåt i den arbetsföra befolkningen ser Nummila inte att det är läge att öppna samhället med en gång.
– De flesta har trots allt fått bara den första dosen. Den skyddar mot svår sjukdom, men förhindrar inte att man smittas eller smittar andra, säger hon.
I Lojo har var fjärde 80-plussare redan fått två vaccindoser, men Nummila säger att vaccineringstakten mattas av om ett tag när det vaccin man får in också börjar behövas som boosterdoser.
– Det är härligt att folk känner att det är bråttom att få sitt vaccin. När vi ser i backspegeln om två år kommer vi inte att tycka att det är en så stor fråga om någon fick sitt vaccin två veckor tidigare eller senare, men det är begripligt att det för enskilda personer känns viktigt att få vaccinet snabbt nu, säger hon.
En del av effektiviteten i Lojos vaccinering bygger på skickliga sjukskötare. Hittills har de tagit ut de maximala sju doserna ur varje vaccinflaska. I Lojo innebär det att man har haft cirka femtio extra doser att ge ut per dag.
Tittar man på åldersstrukturen i Lojo kan man se att årskullarnas storlek minskar ju yngre folk är. I femårskohorterna mellan 50 och 74 år består grupperna av 3 200–3 400 personer, men bland dem som är under 40 år har årskullarna redan krympt betydligt. När 40-åringarna kan komma till sporthallen kan Nummila inte säga just nu, men "rätt snart". För henne gäller det att ha fingertoppskänsla.
– Jag följer bokningskalendern och när trycket lättar i den kan vi börja ta in följande grupp. Det får ändå inte ske så tidigt att folk känner sig omkörda i kön.

Ivrigt i Raseborg

Om Lojo med sina 46 054 invånare har ångan uppe just nu så går det snabbt undan också i Raseborg. När den här veckan är slut räknar stadens hälsoservicechef Annika Rehn med att kring 80 procent av 50-plussarna har vaccinerats en gång.
– I början gick vaccineringarna lite trögt för vaccintillgången var ganska knapp. Vi har ju ganska mycket äldre befolkning och i början gick mycket vaccin åt i den gruppen.
I Raseborg är invånarna 27 580 och vaccineringsviljan tydlig.
– Folk har varit jätteivriga och hört sig för i god tid om när de kan komma, bekräftar Rehn.

Vaccinskyddet varierar

För att uppnå ett flockimmunitet mot coronavirussmitta räknar experter allmänt med att cirka 70 procent av befolkningen måste ha antikroppar mot viruset. Dem får man antingen genom att insjukna i covid-19 eller vaccineras mot viruset.
Flockimmunitet (eller flockskydd) betyder att tillräckligt många har immunitet mot en sjukdom för att skydda också dem som inte har det.
Vaccinskyddet i kroppen ökar med tiden. Efter den första vaccinsprutan mognar skyddet i 2–3 veckor. Efter 3–4 veckor ger mRNA-vaccin redan ett starkt skydd mot svåra symtom. Ett adenovirusvaccin tar längre tid på sig: efter 12 veckor ger sprutan ett 60–70-procentigt skydd. Boostersprutan, som nu ges efter 12 veckor, förstärker skyddseffekten och förlänger den.
Det är tills vidare osäkert exakt hur bra nuvarande vacciner skyddar mot den sydafrikanska och brasilianska varianten av viruset. Det är möjligt att nya varianter kräver boostervaccinationer som anpassats till de nya varianterna.
Källor: WHO, THL. Social- och hälsovårdsministeriet
Hur vaccineringarna framskrider beror på leveranserna, men vid midsommar ska vaccintäckningen i regionen redan vara god.
– Lova kan man inte, men min förhoppning är att hela vår vuxna befolkning har blivit vaccinerad en gång då, säger hon.
På torsdagen öppnade Raseborg tidsbokningen för sina 40-åringar.
För alla är en kvarts lugn stund mitt på dagen ingen självklarhet. Därför rinner tackmejlen in till vårdpersonalen i Lojo. Snabb vaccinering i kombination med en stunds möjlighet till reflektion har uppskattats.
Efter att Lojobon fått sin spruta i Tennaris bollhall väntar en ledig stol på andra sidan vaccineringsbåsen. På tryggt avstånd från varandra sitter de vaccinerade och väntar. De skrollar på telefonen. De blundar. En kvart sitter de kvar medan mjuka pianoackord flyter ur hallens högtalarsystem. Personalen har börjat kalla det här spaavdelningen. Det kunde lika väl vara en yogasal. En kommer in, sätter sig. En annan stiger upp, går.
Aarnio står vid dörren ut till bakgården.
– Ha en skön vår, säger han till alla som går ut.
ANDRA LÄSER