Så påverkar strejken Barnsjukhuset, coronatester och operationer – HUS varnar för köer

Sjukhusens samjourer vårdar bara brådskande fall under strejken, som börjar klockan 6 på fredag. Alla besök till laboratorier eller röntgen som inte berör brådskande jourpatienter får vänta till efter strejken.

31.03.2022 16:26 UPPDATERAD 31.03.2022 17:49

1. Hur omfattande blir strejken?

Strejken börjar den 1 april klockan 6. Då går omkring 25 000 vårdare i strejk, och efter två veckor kommer en andra våg: Då strejkar 40 000 vårdare. Det handlar om anställda vid 13 sjukvårdsdistrikt, förutom de som måste arbeta för att upprätthålla skyddsarbetet, alltså det nödvändigaste arbetet för att skydda liv eller skydda mot allvarliga konsekvenser.

2. Hur påverkas HUS?

Ett av de berörda distrikten är Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, närmare bestämt den vårdpersonal som är anställd av HUS, inte av kommunerna.
Däremot kan kommunernas vård drabbas indirekt. Särskilt drabbar strejken laboratorietjänster som annars sköts av HUS.
Sådan vård som skyddar liv eller skyddar mot allvarliga men måste i princip fortsätta, men följdeffekter, köer och rusning kan ändå synas överallt. Också intensivvård och sådan kontinuerlig vård som är nödvändig för liv och hälsa som brådskande cancervård och dialys ska upprätthållas, men närmare instruktioner saknades ännu på torsdagen.
Sjukhusens samjourer vårdar bara mycket brådskande fall. Då ska man söka sig direkt till jouren. Jourhjälpen 116 117:s återuppringning fungerar nämligen inte under strejken. Nödnumret 112 fungerar, men ska användas enbart vid nödsituation. Annars står de kommunala hälsocentralerna till tjänst.
Coronaprovtagningarna blir nedbantade. Åtminstone är provtagningarna i Östra centrum, Jorv och Kronohagen stängda, men informationen uppdateras kontinuerligt på HUS hemsidor. I Raseborg, Lojo och Borgå är det provtagningen vid 9lives som håller öppet.

3. Hur påverkas Barnsjukhuset och förlossningar?

Förlossningsavdelningarna och prematurvården hör till den vård som ska upprätthållas även under strejk. På HUS är förlossningsjourer och -avdelningar öppna, likaså mödrapolikliniker och fosterscreening. Däremot är gynekologiska polikliniker och avdelningar stängda. Fertilitetsbehandlingar som redan inletts kan fortsätta, men nya behandlingar inleds inte under strejken.
De här tjänsterna för barn och unga är öppna: barnjour, intensivvårdsavdelningar, intensivövervakningsavdelningen Dalen. Bäddavdelningarna Stjärnan och Miraklet är öppna, medan avdelningarna Bergen och Rymden har en nedbantad verksamhet. Avdelningen för övervakning av nyfödda vid Jorvs sjukhus och i Lojo (Vaava), hemsjukhuset och barnpsykiatriska vårdavdelningar är öppna.
Verksamheten är nedbantad vid dagsjukhus och poliklinik, kirurgi och rehabilitering. Barnavdelning L1 vid Jorvs sjukhus är stängd.

4. Vad ska man göra om man har en tid inbokad vid HUS?

Man ska enbart vänta och se om det kommer ett sms eller ett telefonsamtal om uppskjuten tidsbokning.
Det lönar sig alltså att svara även på okänt nummer och kolla svararen. Besked kan komma med bara en dags varsel.
– Tumregeln är att sjukhuset tar kontakt med den berörda ifall en planerad tid skjuts upp på grund av strejken. Det lönar sig inte att ringa och fråga hur det blir med ens ingrepp, för om alla börjar göra det belastar det mycket mer, säger HUS administrativa överläkare Veli-Matti Ulander.
Laboratorie- och röntgentjänster finns enbart för akuta fall. Provtagningen vid sjukhusens polikliniker är stängd, med undantag för jourpatienter.
Alla provtagningstider för screening av livmodercancer annulleras, och det kommer meddelanden om nya tider senare.
De som har en remiss till röntgen av skelett, lungor eller tänder ska inte komma in under strejken, utan vänta tills den är slut.

5. Vad handlar konflikten om?

Vårdfacken har krävt ett löneprogram som ska höja vårdarlönerna mer än den allmänna linjen. Det råder en vårdarbrist i landet, och branschen har belastats stort av coronapandemin. Deras förslag var 3,6 procent per år under fem års tid utöver de allmänna förhöjningarna som i år ligger på två procent.
Tehy har motiverat siffrorna med skillnaden mellan sjukvårdare och andra högt utbildade kommunanställda.
Läs också: Historiskt lönekrav och strejkhot ska lösa vårdarbristen
När riksförlikningsman Vuokko Piekkala kom med ett medlingsförslag för alla kommunbranscher på onsdagen fick det tummen ner av både vårdfacken och andra kommunanställda förhandlare. Fackförbunden förklarade det med att budet inte innehöll något löneprogram alls, vilket varit den viktigaste frågan.
Kommunarbetsgivarna, som hade varit beredda att godkänna budet, anser att priset på de anställdas krav är alldeles för högt för de offentliga finanserna.

ANDRA LÄSER