94 procent duglig konsument

Jag är beredd att slå vad om att det just nu finns ett antal personer som planerar att skapa en plattform för konsumentvärdering.

I diskussionen om Uber, taxiföretaget-som-inte-är-ett-taxiföretag, dess laglighet och dess affärsmodell, har en av de intressantare aspekterna av tjänsten förbigåtts nästan helt. Jag talar här om det faktum att även om alla som använt Uber vet att man där får eller måste betygsätta sin chaufför är det många som är omedvetna om att de själva också blir bedömda.

Det är en intressant inversion av hur vi normalt tänker kring tjänster, och har också förts fram som en positiv utveckling. Givetvis skall tjänsteproducenter också ges möjligheten att utvärdera kunder, särskilt om dessa är otrevliga eller ohyfsade. Det finns också berättelser om personer i till exempel London som helt enkelt varit så besvärliga kunder att de inte längre kan använda Uber – deras genomsnittsbetyg är så lågt att chaufförer inte längre plockar upp dem.

Min egen "rating", när jag skriver detta, är 4,69 stjärnor av fem. Något lägre än jag hade tippat, men jag har haft ett par tillfällen när jag och chauffören inte har haft samma uppfattning om tjänsten eller rutten. Hej hå, sådant händer.

Vad det dock väcker är tanken om vart detta kan leda oss. Just nu finns det blott få dylika system. Visst, du blir utvärderad som gäst på Airbnb, och givetvis har många företag CRM-system i vilka man kan skriva in utvärderingar om kunder. Dock är detta först stapplande steg på en utveckling jag är rätt säker kommer att gå långt de kommande åren.

Vi kommer med stor sannolikhet att se att allt fler tjänster även evaluerar hur bra vi är som konsumenter, och jag är beredd att slå vad om att det just nu finns ett antal personer som planerar att skapa en plattform för konsumentvärdering, på samma sätt som vi i dag har dylika för kreditutvärdering.

Sålunda kommer vi kanske i framtiden att oroa oss inte bara för huruvida vår ekonomi är god nog för att banken skall gå med på att ge oss bostadslån och kreditkort, utan också över huruvida vi varit goda nog, snälla nog, duktiga nog för att rankas som dugliga konsumenter. Häri ligger också kruxet.

För vad innebär det att vara en "god" konsument? Hur skall man egentligen bete sig gentemot en Uber-chaufför för att vara acceptabel? Finns det körkort för sådant?


Givetvis är detta först i vardande, och än så länge behöver man knappast oroa sig, såvida man inte har som vana att bete sig svinaktigt i taxin. Samtidigt är detta en diskussion vi måste börja föra. Visst är transparens bra, och det är viktigt att bete sig hyfsat gentemot tjänsteproducenter. Samtidigt ser vi nu början på en ny disciplinering, en som kan ha mycket långt gående konsekvenser.

När system slås samman, och nya mätetal tas fram, vore det viktigt att detta inte bara sker av ett anonymt utvärderingsinstitut, utan att de som utvärderas har insikt i vad det är som sker – hur de mäts, och vilka rättigheter de har. Långt missade vi detta med kreditvärdigheten, så vi kan bara hoppas att vi inte upprepar misstaget …

Alf Rehn professor

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46