"Också mina böcker hade hamnat på bålet"

"Jag tänker mig att också mina böcker, ifall de funnits och någonsin översatts till engelska, hade hamnat på bokbålet. Liksom en mängd andra finlandssvenska författares verk", skriver Henrik Jansson som ser likheter mellan Trump och McCarthy-eran.

Nyligen såg jag Jay Roachs film Trumbo, om författaren/regissören Dalton Trumbo och en av de mörka perioderna i USA:s historia.
ANDRA LÄSER