Fler får betald föräldraledighet i USA

USA är det enda industrilandet i världen utan betald föräldraledighet. Flera delstater har dock beslutat att erbjuda föräldrapenning. För New York-familjen Van de Graaf innebar det fler dagar hemma med dottern – även om det dåliga samvetet över jobbet ständigt gjorde sig påmint.

Mary och Benjamin Van de Graaf med dottern Charlotte. Familjen bor i New York, en av de delstater som har infört en slags föräldrapenning.
TT/Helena Gustavsson
29.08.2018 07:01 UPPDATERAD 29.08.2018 09:18

Föräldraledighet i USA

I dag stödjer en klar majoritet av amerikanerna betald föräldraledighet, men USA är det enda industrialiserade landet i världen som inte har lagstiftat om någon typ av föräldrapenning.
Sedan 1993 finns rätten till tolv veckors obetald ledighet men reglerna för vilka som omfattas är så hårda att 40 procent av USA:s anställda inte kvalar in, till exempel många del- och nyanställda samt frilansare. Lagen gäller dessutom bara hos arbetsgivare med mer än 50 anställda.
Första delstat att lagstifta om betald familjeledighet var Kalifornien 2002, följd av New Jersey, Rhode Island och New York. Delstaten Washington kommer att erbjuda betald föräldraledighet 2020. 2016 godkändes lagstiftning i Washington DC om upp till åtta veckor av betald föräldraledighet.
Delstaten New Yorks betalda föräldraledighet gäller även för att ta hand om en närstående. Finansieringen sker genom en löneskatt på 0,126 procent med ett årligt tak på omkring 700 euro. Det är bara privatanställda som omfattas av PFL, de som jobbar inom offentlig sektor får i stället förlita sig på kollektivavtal. New Yorks lärare har protesterat högljutt mot upplägget.
För miljontals amerikaner är betald föräldraledighet en dröm. Mammor har rätt till upp till tolv veckors ledigt, men det är obetalt och omfattar inte alla. Andra får det som en extra förmån från jobbet, men långt ifrån alla.
Enligt undersökningar är en majoritet av amerikanerna för betald föräldraledighet. Det är också en fråga som har brett stöd av såväl republikaner som demokrater – problemet är bara att komma överens om hur det ska finansieras. I augusti lanserade senator Marco Rubio ett förslag till nationell föräldraförsäkring, som går ut på att nyblivna föräldrar ska kunna ta ut betald ledighet i utbyte mot att senare få mindre i pension.

Fjärde delstaten

En handfull städer och delstater har dock redan beslutat om att erbjuda föräldrapenning. Med bara ett par veckor kvar innan Mary och Benjamin Van de Graaf välkomnade dottern Charlotte till världen blev New York vid årsskiftet fjärde delstat att erbjuda betald ledighet för föräldrarna (PFL).
Familjen bor i en tvåa med kokvrå på Manhattan, men drömmer nu om en större – och dyrare – lägenhet i samma hus. Utan PFL hade de troligtvis tagit ut färre föräldradagar.
– Vår inkomst skulle gå ner ordentligt under en månad. Att ha ett litet skyddsnät, även om det inte är en full lön, gör beslutet mycket enklare, säger Benjamin Van de Graaf.
Den nya lagstiftningen innebär att nyblivna pappor och mammor kan stanna hemma i åtta veckor med 50 procent av lönen, maxtaket ligger dock på omkring 600 euro per vecka som är genomsnittslönen i delstaten New York. Ledigheten ska gradvis förlängas till tolv veckor och 67 procent år 2021.
Skillnaden i lön och levnadsomkostnader är dock stor och maxbeloppet räcker olika långt beroende på var man bor.
– Det är jättebra att det gäller hela delstaten men skillnaderna är ett problem, säger Benjamin Van de Graaf.
Femtio procent av genomsnittet för delstaten är småpotatis för någon på Manhattan, fyller Mary Van de Graaf i.

Pusslande med dagar

Hon, som i vanliga fall jobbar på universitet, var hemma i 16 veckor genom att pussla med olika ersättningar och ledighetsdagar. Det går i vissa delstater att få betalt via en tillfällig handikappsersättning, vanligen sex veckor för naturlig förlossning och åtta för kejsarsnitt. Men Mary Van de Graaf tog även av sin semester och dagar vikta för exempelvis läkarbesök eller begravningar. Dessutom kallades såväl mormor som farmor in för barnpassning.
– Vi ville gärna att Charlotte skulle få så lång tid som möjligt med oss eller andra i familjen. Eftersom hon är född på vintern var influensasäsongen ett stort orosmoln.
Den ökade konkurrensen på arbetsmarknaden gör att fler och fler företag i USA försöker locka högutbildad personal genom att göra det enklare att både ha karriär och familj. Men trots att många av de största arbetsgivarna erbjuder betald föräldraledighet beräknas bara omkring 13 procent av de privatanställda amerikanerna få ledigheten bekostad av arbetsgivaren, enligt Bureau of Labor Statistics.

Större behov

Och personer inom samma företag kan ha helt olika möjligheter beroende på position. Enligt The New York Times ger åtta av USA:s 20 största arbetsgivare sämre villkor till lågutbildad personal.
– Ärligt talat behöver nog de familjerna betald ledighet mer än vad vi gör. Ensamstående föräldrar, de som har flera jobb eller de som inte har något stödnätverk, säger Mary Van de Graaf.
Benjamin Van de Graafs arbetsplats, ett bioteknikföretag, ger sina anställda två veckor med full lön. De tog han ut – men trots PFL tvekade han kring att stanna hemma mycket längre än så. Hans lön utgör omkring två tredjedelar av hushållets inkomst och det innebär ett stort ekonomiskt avbräck om han är hemma.

TT: Hade du tagit ut all tid om inte ekonomin hade spelat in?

– Jag vet inte. Jag hade tagit mer än två, tre veckor men jag vet inte om jag hade tagit tre månader. Det ideala vore att jobba några dagar i veckan eller några timmar här och där och fortfarande vara delaktig i arbetet.
Båda känner att en lång bortavaro orsakar problem för kollegorna.
– Om en person är borta så måste man be andra anställda att täcka upp, att göra mer för samma lön, säger Benjamin Van de Graaf.
I USA har vi en kultur där framgång mäts i hur hårt du jobbar och hur framgångsrik du är. Även om du har ett jobb som skulle tillåta dig att vara hemma i sex månader så är det inte bra för karriären.
Hans fru har liknande känslor.
Det vanliga för kvinnor är tolv veckor. Det gav mig dåligt samvete att lämna mina kollegor och säga att jag ville ta en extra månad. Alla stöttade mig men jag funderar ändå på hur min chef egentligen kände inför det.
Mary Van de Graaf tror också att förväntningarna på män och kvinnor skiljer sig åt.
– Inga män jag känner tar mer än två veckor ledigt efter det att barnet har fötts. Det är bara inte något man gör.
USA är det enda industrilandet i världen utan betald föräldraledighet.

ANDRA LÄSER