Kolumn: Varför vill man ha föräldrarna tillbaka in i arbetslivet så snabbt som möjligt?

09.06.2022 21:21 UPPDATERAD 10.06.2022 23:08
Tidigare under våren publicerades en internationell jämförande forskning om mammors utmattning. Resultaten visade på samband mellan utmattning och jämställhet. Det överraskande resultatet var att mammor var mera utmattade i länder som kategoriseras som jämställda än i andra länder. Jag blev intresserad av forskningsupplägget, och fick tag på ursprungsartikeln.
Jämställdheten på nationsnivå bedömdes i denna studie med fyra kriterier, av vilka ingen berörde föräldraskap. Kriterierna berörde i stället delaktighet i arbetsliv, utbildning, hälsa och politisk makt. Finland var det mest jämställda landet enligt dessa kriterier, och Sverige kom på andra plats. Jämställdheten på individnivå gällde värderingar och förväntningar, och också dessa hade samband med utmattning: om man förväntade sig jämställhet, fanns det en större risk för utmattning. Att ha många barn och små barn ökade också risken. Finska mammor upplevde betydligt högre grad av utmattning än svenska mammor, men var inte högst på listan trots att man kunnat få det intrycket på basen av debatten (de mest utmattade mammorna fanns i Polen och Egypten).

ANDRA LÄSER