Tölöviken ska renas med finsk innovation

Tölövikens sjöbotten är förorenad. Nu inleds ett forskningsprojekt som ska utreda om man kan rena Tölövikens botten med elektrokemisk teknik.

Finsk innovation. Elektroderna ska hjälpa till att förstöra skadliga molekyler i Tölövikens sjöbotten, säger ledande forskare Kristen Jørgensen.
– Syftet är två olika saker. Att se om elektroder fungerar mot övergödsling samt att bryta ner skadliga ämnen som föroreningar i havsbottnen på Tölöviken, säger ledande forskare Kirsten Jørgensen.
Tölövikens sjöbotten är förorenat av skadliga ämnen från industrier och mänsklig verksamhet. Dessutom lider sjöbottnen också av eutrofiering, det vill säga övergödsling.
Därför ska en elektrokemisk anordning installeras i Tölöviken för ett år för att undersöka dess potential att bryta ner olja och organiska skadeämnen i sedimenten. Uppfinningen är en finsk innovation och med den skulle man slippa omfattande muddringar vid återställning av havssediment.
– Det här har bara testats på mark förut, och inte i sjöbotten. Det är alltså nytt i hela världen. Tölöviken är mitt i staden så bottnen är mycket giftigt. Om man kan förhindra det kan man få klarare vatten och bättre vattenkvalitet.

Hur stora chanser har det här att lyckas?

– Svårt att säga. Men som en kollega från Helsingfors miljöcentral sa, så är Tölöviken redan så pass förstörd att det inte går att göra så mycket fel. Det kan inte bli värre, så på det sättet kan man säga att chanserna är ganska stora.
Tre stycken forskningsflottar med elektroder ska förankras i Tölöviken för ett års tid. De första vatten- och sedimentproverna togs på måndagen, nästa prov tas i vinter och det sista tas i vår.
– På platsen som behandlas producerar anordningen ett svagt elektriskt fält och man har fastställt att det accelererar nedbrytning av skadeämnen i markgrunden, säger verksamhetschef Iisak Lusua från samarbetsföretaget Eko Harden Technologies Oy.
Processen går rent tekniskt till så att man sätter elektroder i havsbottnen, där en elektrisk puls bildas och området blir till en kondensator. Då bildas starkt reaktiva molekyler som kan förstöra de skadliga ämnena i bottnen som annars är mycket svåra att förstöra.
– Det hela ska dra väldigt lite ström, vilket är en av orsakerna till att det kan genomföras.
Hur det är möjligt att det drar så lite ström är en patenterad hemlighet, säger Iisak Lusua.
Undersökningen stör inte miljön och kräver inte heller några omfattande och synliga åtgärder. När undersökningen är klar tas flottorna och anordningarna bort och efter det kontrollerar Helsingfors stad metodens långvariga effekter.
– Vi hoppas sedan på att kunna använda metoden på andra områden både i Finland och utomlands. Men mest hoppas vi ju att vi får bättre vattenkvalitet, säger forskare Jørgensen.

Kan hjälpa Östersjön

Undersökningen genomförs som ett samarbete mellan två olika projekt och Helsingfors stad, Finlands miljöcentral, Helen Ab, Eko Harden Technologies Oy och Lamor Corporation Ab deltar i projektet.
Projekten finansieras av Tekes och EU och stöd av samarbetspartnern Lip-Lap Laituri Oy. Forskningsprojektet är även ett åtagandeprojekt för Stiftelsen för ett levande Östersjön (BSAG) samt Östersjöutmaningen.
– Vi vill rädda Östersjön. Men man kan inte rädda Östersjön om man inte kommer åt det fosfor och kväve som finns i sedimenten, säger generalsekreterare Mathias Bergman vid den finländska stiftelsen BSAG.
Om allting lyckas och andelen fosfor minskar kommer ekosystemet att blomma upp igen, menar han. Nästa steg skulle då vara att använda det här i kontaminerade hamnområden som varit svåra att sanera.
– Tölöviken är Östersjöns innersta del och det är tillräckligt stort för att ha någon betydelse men dessutom så synligt att alla har nytta av att det blir i skick.
ANDRA LÄSER