Rapport: Hundratusentals elbilar och högre bränsleskatt minskar utsläppen effektivt

Hur ska växthusgasutsläppen från den inhemska trafiken halveras fram till 2030, och vara endast ett minne blott 2045? Högre bränsleskatt är en bra metod, enligt en färsk rapport.

Enligt arbetsgruppen borde Finland ha 700 000 elbilar fram till 2030.
Sofie Fogde/SPT
27.10.2020 19:35 UPPDATERAD 27.10.2020 20:25
Finland har som mål att utsläppen från trafiken ska halveras fram till 2030. På tisdagen offentliggjordes en rapport om hur man kan gå tillväga för att nå målen. Rapporten ska fungera som grund för Kommunikationsministeriets beredning av en färdplan för fossila transporter.

ANDRA LÄSER