Rapport: Hundratusentals elbilar och högre bränsleskatt minskar utsläppen effektivt

Hur ska växthusgasutsläppen från den inhemska trafiken halveras fram till 2030, och vara endast ett minne blott 2045? Högre bränsleskatt är en bra metod, enligt en färsk rapport.

Enligt arbetsgruppen borde Finland ha 700 000 elbilar fram till 2030.
27.10.2020 19:35 UPPDATERAD 27.10.2020 20:25
Finland har som mål att utsläppen från trafiken ska halveras fram till 2030. På tisdagen offentliggjordes en rapport om hur man kan gå tillväga för att nå målen. Rapporten ska fungera som grund för Kommunikationsministeriets beredning av en färdplan för fossila transporter.
Rapporten har tagits fram av en arbetsgrupp som tillsatts av ministeriet. Uppdraget var att ta fram konkreta rekommendationer genom vilka växthusgasutsläppen från den inhemska trafiken kan minska med hälften inom tio år och sjunka till noll senast 2045.
–  Rapporten på över tvåhundra sidor utgör en stadig grund för beredningen av färdplanen som nu fortsätter vid ministeriet. Avsikten är att principbesluten ska fattas i början av 2021, säger kommunikationsminister Timo Harakka (SDP) under ett webbinarium där rapporten presenteras.

ANDRA LÄSER