Extremväder oroar Esbobönderna Ahlfors: ”Många känner psykisk stress”

Klimatförändringar gör extremväder vanligare, torka ömsom skyfall. För bönderna innebär är det en tuff utmaning då marginalerna redan pressas hårt.

Kim Ahlfros har precis inlett vårbruket. Samtidigt hägrar orosmolnen i horisonten, främst i form av torka och marknadens press på bönderna.
Daniel Norddaniel.nord@ksfmedia.fi
11.05.2023 05:00
Vårbruket har precis kommit i gång då jorden rett sig tillräckligt. Kim Ahlfors hoppar ur traktorn och konstaterar:
– Det är relativt bra, någon fukt i jorden ännu, säger han.
I bakgrunden lastas stenmjöl bredvid högar av stallgödsel i ett hörn av åkern. Det är rester från borrningar av brunnar.

ANDRA LÄSER