Ett hundratal finländare använder cannabis i medicinskt syfte men expertisen är delad

Debatten om en eventuell legalisering av cannabis har lett till flera oönskade effekter för läkarkåren. Det säger Kati Myllymäki, verksamhetsledare på Läkarförbundet.

Det finns för närvarande två cannabisbaserade läkemedel som har försäljningstillstånd i Finland.
Mikael Sjövall/SPT
15.09.2021 09:00 UPPDATERAD 15.09.2021 09:23
Ett hundratal finländska patienter använder i dag cannabis som läkemedel i vården av olika sjukdomar. Ordineringen av cannabis förutsätter för det mesta ett specialtillstånd från Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea.
– Vi har hittills beviljat sammanlagt 120 specialtillstånd för användningen av cannabis som läkemedel i år. Syftet med medicineringen är oftast att lindra patienters smärta, säger Liisa Näveri, enhetschef på Fimea.
Det finns för närvarande två cannabisbaserade läkemedel som har försäljningstillstånd i Finland. Sativex används i huvudsak i vården av patienter som har drabbats av multipel skleros (MS) medan Epidiolex kan förebygga epileptiska anfall. Ordineringen av Sativex kräver inget specialtillstånd av Fimea.

Vetenskapliga belägg

På Läkarförbundet ser man ingen anledning att ifrågasätta Fimeas syn på cannabis som läkemedel.
– Vi utfärdar inga riktlinjer för enskilda läkemedel. Vi litar på Fimeas omdöme och deras bedömning av riskerna med cannabisbaserade läkemedel, säger Kati Myllymäki, verksamhetsledare på Läkarförbundet.
"Forskningen visar att cannabis lindrar symtomen för patienter med multipel skleros eller epilepsi. När det gäller andra sjukdomar saknas det vetenskapliga belägg för att ordinera cannabis", säger Kati Myllymäki, verksamhetsledare på Läkarförbundet.
Hon slänger ändå in en brasklapp.
– Läkarnas ordinerande av läkemedel måste bygga på forskningsbaserad kunskap. Forskningen visar att cannabis lindrar symtomen för patienter med multipel skleros eller epilepsi. När det gäller andra sjukdomar saknas det vetenskapliga belägg för att ordinera cannabis, säger Myllymäki.
Enligt henne har den tidvis hätska samhällsdebatten om en eventuell legalisering av cannabis lett till flera oönskade effekter för läkarkåren.
– Många läkare som är specialiserade på smärtlindring utsätts för påtryckningar eller blir uthängda på sociala medier om de inte förordar cannabis som smärtlindrande medicin, säger Myllymäki.

Epileptiker får ersättning

Utöver läkarkåren råkar även socialarbetarna ut för arga reaktioner i enskilda fall när Folkpensionsanstalten FPA har förvägrat kunder ersättningar för cannabisbaserade läkemedel.
– Besluten att ersätta cannabisbaserade läkemedel bygger på en helhetsbedömning där vi beaktar kundens redogörelse, en läkares utlåtande och behovet av läkemedlet, säger Marja-Leena Valkonen, förmånschef på FPA.
I praktiken kan man få ersättning för cannabisbaserade läkemedel både i form av utkomststöd och som läkemedelsersättning. FPA:s riktlinjer bygger bland annat på Högsta förvaltningsdomstolens domslut 2018 som understryker behovet av läkemedlet.
FPA ersätter kostnader för användningen Epidiolex, men inte för konsumtionen av MS-medicinen Sativex. Orsaken är att läkemedelsprisnämnden inte har lyckats nå en uppgörelse i frågan.
– Användningen av Sativex i vården av multipel skleros är ytterst blygsam eftersom FPA inte ersätter läkemedlet. Sativex kan kosta patienten cirka 600 euro per månad, säger Juhani Ruutiainen, överläkare på Finlands neuroförbund.
Enligt Ruutiainen är det ungefär en tredjedel av alla MS-patienter som reagerar positivt på Sativex, vilket innebär att spasmerna kan lindras med hjälp av läkemedlet.
– Största delen av alla narkotiska ämnen i cannabis har avlägsnats från läkemedlet Sativex, säger han.

Tveksam nytta anser forskare

Trots att det redan finns två cannabisbaserade läkemedel som har passerat Fimeas nålsöga i Finland är alla forskare och läkare inte övertygade om de cannabisbaserade läkemedlens positiva effekter.
– Olika kliniska undersökningar visar att cannabis inte klarar sig i jämförelsen med andra läkemedel, säger Esa Korpi, professor i farmakologi vid Helsingfors universitet.
Han ifrågasätter mervärdet med att ordinera cannabis med undantag av läkemedlet Epidiolex som används i vården av epileptiker.
– Cannabis kan alltid ersättas av ett annat läkemedel, som är effektivare. Cannabis botar ingen sjukdom, utan lindrar i bästa fall endast symtomen, säger Korpi.
Enligt Korpi föreligger det en risk att de som förespråkar legaliseringen av cannabis vill använda medicinsk cannabis som ett slagträ i debatten.
– Vi måste vara medvetna om de negativa konsekvenserna. Alla typer av preparat som innehåller cannabis framkallar ett beroende, orsakar trötthet och försvagar människans kognitiva funktioner, säger Korpi.

ANDRA LÄSER