Arbetshälsoinstitutet: Inte rätt läge att avveckla restriktionerna på arbetsplatserna

Rekommendationen att jobba på distans kvarstår på många håll i landet.

I väntan på tillräcklig vaccinationstäckning finns det ingen anledning att avveckla restriktionerna på arbetsplatserna, anser Arbetshälsoinstitutet.
11.08.2021 15:01
Arbetshälsoinstitutet uppmanar alla arbetsgivare att uppdatera riskbedömningen och se över skyddsåtgärderna på arbetsplatserna i hanteringen av coronaepidemin.
I väntan på tillräcklig vaccinationstäckning finns det än så länge ingen anledning att avveckla restriktionerna, skriver institutet.
"Vi måste agera ansvarsfullt gentemot dem som ännu väntar på den andra vaccindosen. Nu behövs framför allt tålamod", säger generaldirektör Antti Koivula vid Arbetshälsoinstitutet.
Arbetshälsoinstitutet efterlyser också tydliga spelregler för distans- och närarbete som beaktar hälsosäkerhet och arbetstagarnas önskemål.
"Det lönar sig att fortsätta med distansarbete inom många organisationer", säger Koivula.
Arbetshälsoinstitutet är för närvarande i färd med att förbereda ett trepartsförslag för hur man ska trygga säkerheten och återgå till rutinerna på arbetsplatserna under hösten.
"Ibland kan arbetsgivaren bli tvungen att överväga om hen kan tilldela arbetsuppgifter till en arbetstagare som är ovaccinerad och som riskerar att insjukna eller smitta en stor mängd andra människor", säger Koivula.
Enligt Arbetshälsoinstitutet är det många löntagare som kämpar med arbetsmotivationen eftersom coronaepidemin drar ut på tiden. Det är i synnerhet yngre arbetstagare och sådana yrkesgrupper som kommer i kontakt med coronapatienter som misströstar.
Höstens försämrade coronasituation kan vara en besvikelse för distansarbetande arbetsgemenskaper som har sett fram emot att återvända till arbetsplatsen, skriver institutet.

ANDRA LÄSER