Ledare: Satsa på utbildning över partigränser och regeringsperioder!

Finland har halkat efter när det gäller högre utbildning för unga vuxna jämfört med övriga OECD-länder. Nu ligger Finland på samma nivå som Turkiet och Chile. Det rimmar illa både med vår självbild och med officiellt ställda mål. Partierna borde enas om utbildningssatsningar som löper över regeringsperioderna.

Fler borde läsa på universitet och högskolor och också bli utexaminerade i Finland. Nu halkar vi efter andra OECD-länder när det gäller andelen unga vuxna med högre utbildning.
LedareSusanna Ginmansusanna.ginman@hbl.fi
20.10.2022 12:31 UPPDATERAD 21.10.2022 14:21
Utbildningens centrala betydelse för ett litet land som Finland har varit en ledstjärna i decennier. Det har nötts in i oss att om Finland ska klara sig i världen måste vi se till att vara högt utbildade och kunna vår sak – bara så kan vi slå oss fram i den konkurrens som i dag gäller globalt.
Många andra länder har förstått detsamma. OECD, alltså organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling med 38 medlemsländer, mäter bland annat andelen högt utbildade unga vuxna bland sina medlemsländer. Den senaste mätningen gjordes 2021. Den visar att andelen som har avlagt examen på högskolenivå i Finland är rätt stabil, kring 40 procent. Men Finland blir efter i jämförelsen med andra OECD-länder eftersom andelen högt utbildade har ökat på annat håll.
För 22 år sedan var Finland ett av de länder med störst andel högt utbildade unga vuxna i åldern 25–34 år, och ännu för 11 år sedan låg vi nästan 8 procentenheter över genomsnittet i OECD. Nu ligger vi klart under genomsnittet, på samma nivå som Turkiet och Chile.

ANDRA LÄSER