Lojo rekryterar kaplan för svenskspråkig verksamhet – hur kan kravet vara endast nöjaktiga kunskaper i svenska?

Domkapitlet vid Esbo stift har ledigförklarat tjänsten som kaplan vid Lojo församling. Det märkvärdiga är att språkkravet för den nya kaplanen är nöjaktiga kunskaper i svenska trots att uppdraget uttryckligen går ut på att betjäna den svenskspråkiga delen av församlingen.

Församlingen ordnar bland annat ett svenskspråkigt konfirmationsläger varje sommar.
I slutet av maj publicerade domkapitlet vid Esbo stift en arbetsannons på sajten Oikotie. Ur annonsen framgår att domkapitlet rekryterar en kaplan till Lojo församling och att kaplanen ansvarar för arbetet med den svenskspråkiga delen av församlingen. Dessutom ska kaplanen jobba som närmaste chef för de svenskspråkiga anställda. Utöver chefsansvaret ska kaplanen betjäna de svenskspråkiga församlingsmedlemmarna i form av bland annat svenskspråkiga gudstjänster och andra kyrkliga förrättningar.
ANDRA LÄSER