Paatero avgick – men regeringspartier kräver fler svar om Posten

Ett huvud har rullat i posthärvan då Sirpa Paatero avgått, men i riksdagen har stormen fortsatt. Också regeringskolleger anser att SDP:s redogörelser om vem som visste vad i posthärvan "innehåller luckor".

Sirpa Paatero, ministern för ägarstyrning, begärde avsked. Hon sjukskrev sig samtidigt.
Tempot i härvan kring Posten och poststrejken blev högre i slutet av veckan – och på fredagen meddelade statsminister Antti Rinne (SDP) att ministern för ägarstyrning Sirpa Paatero (SDP) begärt avsked och beviljats det.
Paatero själv är sjukskriven fram till mitten av december.
På torsdagen hade statsministern riktat sin skarpaste beskyllning mot Posten hittills, då han sade på riksdagens frågetimme att Posten "agerat mot ägarens vilja".
På fredagen avfärdade Postens styrelseordförande med att planerna att flytta en del av personalen till Posti Palvelut och byta till ett kollektivavtal med lägre löner hade fått grönt ljus från ägaren. Avdelningen för ägarstyrning har även de bekräftat att Postens planer hade ägarens stöd. I en intervju för Taloussanomat på fredagen sade avdelningens direktör, Kimmo Viertola, att Posten skött sitt uppdrag rätt och hållit "avdelningen för ägarstyrning, inklusive ministern, informerade under processens gång".
Statsminister Rinne meddelade om Paateros avgång och riktade samtidigt fortsatt kritik mot postens ledning.
Rinne höll på fredagen fast vid att Posten grumlat informationen, men medgav dessutom informationskaos inom statsrådet.
– Agerandet i Postens ledning har varit intressant, och det är mycket graverande att man gett vilseledande information till ägaren om varför överföringen måste ske, sade Rinne och tillade att "det verkar som om Posten grumlat till datumen", då det inte på alla ställen i de dokument ägaren fått har stått att de anställda överförs 1 september.
Rinne anser att Posten också farit fram med vaga motiveringar till överföringen av anställda då de sagt att de flesta i branschen har förmånligare arbetsvillkor. Rinne säger att bland de tre avtal som råder i branschen har trasportfacket AKT:s avtal högre lönenivå än Postens.
– Men uppenbarligen har det bland ministerns assistenter och tjänstemannastab funnits en vetskap om att det rör sig om september. Den informationen har inte i tillräcklig grad nått ministern, som uppfattat att kollektivavtalet byts ut den första november.
Om sin egen roll och sitt ansvar säger Rinne att han "från början, redan före valet på våren, sagt åt Postens dåvarande vd Heikki Malinen att jag inte accepterar försämringar i arbetsvillkoren. Diskussionen om Postens affärsverksamhet har ju förts länge", sade Rinne.
Före valet var Rinne dock enbart oppositionsledare och företrädare för sitt eget parti – efter valet består regeringen av fyra andra partier – varav åtminstone två anser att de inte varit tillräckligt informerade om posthärvan.
Rinne säger att han också instruerat minister Paatero och hennes stab om sin åsikt. Han säger att han inte hade skäl att misstänka att de instruktionerna inte skulle följas.
– Samtidigt vet vi nu att ministern inte i tillräcklig grad stoppat bytet av kollektivavtal enligt det som sagts. Minister Paatero har muntligen bett om avsked, och jag har godkänt det, sade Rinne.
Senare på kvällen säger han till HS, att han själv hade frågat om Paatero vill avgå, men att han inte pressat på.
Statsministern bör avgå, säger Samlingspartiets ordförande Petteri Orpo.

Krav på Rinnes avgång från oppositionen

Oppositionsledare kräver alltjämt statsministerns avgång. Samlingspartiet ordförande Petteri Orpo säger att det i hans ögon ser ut som om statsminister Rinne inte talat sanningsenligt i riksdagen.
– Statsministern bör avgå, säger Orpo, och anser att det inte räcker att Paatero stigit åt sidan.
Han säger att de strejker som brutit ut med anledning av att Postens hela avtalsförhandling gick i stå har kostat samhället dyrt.
Sannfinländarnas ordförande Jussi Halla-aho yrkar på statsministerns avgång.
Också Sannfinländarnas ordförande Jussi Halla-aho yrkar på statsministerns avgång om har fört riksdagen bakom ljuset. Kristdemokraternas ordförande Sari Essayah skriver på Twitter att Paateros avgång "inte räcker", och att hon hoppas på mer svar i interpellationsdebatten på tisdag. KD, Samlingspartiet och Rörelse Nu har lämnat in en interpellation om posthärvan för att rösta om regeringens förtroende.
Antti Rinne svarade på utsagorna efter att han mött sin riksdagsgrupp i riksdagen.
– Oppositionen har lämnat in en interpellation, och på den kommer vi att svara, säger han kort.
Det finns luckor i statsministerns information, säger De grönas ordförande Maria Ohisalo.

Gröna: "Luckor i informationen"

Bland regeringspartierna tycks det råda olika uppfattningar kring om de fått tillräckligt med utredningar från SDP kring vad som hänt och varför. Centern och De gröna efterlyser ett klargörande från SDP:s håll.
– Vi har meddelat statsministern flera gånger att vi vill ha information utan luckor i. Som det är nu finns det luckor, säger De grönas ordförande Maria Ohisalo i riksdagen.
Rinne kommenterar det med att regeringen fått information om läget efterhand. Dessutom kommer regeringspartiernas partiledare att samlas nästa vecka "och då behandlar vi säkert det här".
- Nog har det utretts ganska många gånger på regeringens interna möten, så jag vet inte vad detta syftar till, säger Rinne.
SFP:s gruppordförande Anders Adlercreutz säger att posthärvan inte har skötts smidigt, men anser efter dagens händelser att regeringen står stadigt.
- Regeringen står nog på båda fötterna, det har inte förändrats. Men det som står klart i hela den här frågan är att det varit en dålig informationsgång och dålig kontakt - i alla riktningar, säger Adlercreutz.

Tar inte ställning till Postens styrelse

Längs med hela den här processen har ministern för ägarstyrning, Sirpa Paatero, svarat flera gånger att hon har fortsatt förtroende för Postens styrelse, på upprepade frågor om det.
Oppositionen har samtidigt frågat i sin interpellation hur det varit möjligt att ägaren talat med två tungor - dels vad ministrarna sagt i offentligheten, om att inte byta arbetsvillkor för de postanställda, dels via Postens styrelse, som berett planerna men företräder ägaren.
Rinne säger att det blir den efterträdande ansvariga ministern som får ta ställning.
- Vad gäller Postens styrelse ska vi se på det i vilket fall som helst, med anledning av alla de här händelserna. Men nu är det så att jag informerats om Paateros avgång för en stund sedan, säger Rinne.
En ny minister kan utses vid presidentföredragningen, som är på fredagar. Det kan alltså ske om en vecka.
Centern och dess gruppordförande Antti Kurvinen vill ha ett klargörande av statsministern.

Detta har hänt

Fredagen den 29 november meddelade statsministern att Sirpa Paatero (SDP), ministern för ägarstyrning och kommunminister, avgår. Hon är sjukskriven fram till 13 december.
Paateros avgång är en följd av posthärvan.
Posten hade under sommaren planerat flytta en del av personalen till ett dotterbolag med annat kollektivavtal med lägre löner. Beslutet fattades i augusti. Enligt posten har man hållit ägaren, staten, informerad och fått stöd från avdelningen för statens ägarstyrning.
Den 1 september överfördes 700 paketsorterare till dotterbolaget Posti Palvelut. Paatero och statsminister Antti Rinne (SDP) fördömde kollektivavtalsshopping, och sade att de inte accepterar att lönerna dumpas. Den 3 september sade Paatero att Posten bör ta "timeout" i sina planer - men då var personalen redan överförd.
Formuleringarna om vilken information de haft, och när, har skiftat längs hösten. Paatero har sagt att hon levt i tron att hon hade tid fram till 1 november med att hindra processen. Hon och Rinne hänvisar till material från Posten, bland annat utskick den 28 augusti, där datumet 1 november nämns. Posten säger att de hade gett ägaren, staten, information om sina planer i somras, fattat beslut i augusti och meddelat om det.
Rinne beskyllde på torsdagen Posten för att ha agerat mot ägarens vilja.
Posten bestrider Rinnes utsago och säger att man hade fått ägarens stöd.
Tre oppositionspartier har lämnat en interpellation och vill rösta om regeringens förtroende. Frågan handlar bland annat om huruvida ministrar vilselett riksdagen, vilket är allvarligt. Oppositionen undrar också hur det är möjligt att staten talat med två tungor som ägare - dels ministrarnas åsikt i offentligheten, dels postens styrelses åsikt, den styrelse som företräder ägaren. Interpellationsdebatten i riksdagen är tisdagen den 3 december.
Antti Rinne sade på fredagen att Postens styrelses framtid "ska ses över i vilket fall som helst", men det ligger på följande ansvariga minister, eftersom Paatero avgått.

ANDRA LÄSER