”Vart ska jag då åka som Ingåbo?” HUS slaktlista väcker oro i Borgå, Hangö, Ingå och Ekenäs

”Förkastligt”, ”bedrövligt” och ”inte är det klokt” säger nylänningarna om HUS förslag att lägga ned samjourerna i Borgå och Lojo, samt Lojo BB. Så här tycker några vi talat med.

Mikaela Malmberg, Ingå
Benjamin Lundinbenjamin.lundin@vastranyland.fi
Max Nybergmax.nyberg@ostnyland.fi
30.09.2022 05:00 UPPDATERAD 02.10.2022 14:22

Mikaela Malmberg, Ingå

Vad tycker du om HUS:s sparförslag att lägga ner samjouren i Lojo?

– Förkastligt. Det sammanfattar min åsikt. Jag förstår att vårdpusslet måste läggas om i och med övergången till välfärdsområdena, men närheten är också viktig. För personer som bor i Hangö blir det en lång väg att åka och föda. Först försvann Ekenäs BB, och om Lojo nu också försvinner – hur långt ska de riktigt förväntas åka?

Vad betyder det här konkret för dig?

– Jag tänker på hur snabbt jag kan få vård om det krävs. Om både Raseborg och Lojo saknar samjour, vart ska jag då åka som Ingåbo?
Niina Palomäki

Niina Palomäki, Borgå

Vad tycker du om HUS:s sparförslag att lägga ner samjouren i Borgå?

– Det är verkligt dåligt, och kortsiktigt. Vart ska folk åka längre ifrån, som från ställen som Sarvsalö? Till Kotka? Borgå är Finlands nittonde största stad, och invånarantalet bara växer. Ska man då dra in tjänster? Och alla har inte ens egen bil, så det är inte så där bara att ta sig till andra orter när man behöver till jouren. Ska det här nu öka på Borgås dragningskraft?
Vad betyder det här konkret för dig?
– Åtminstone får det mig att fundera var man ska bo. Saken blev aktuell redan när BB drogs in, det påverkade mig direkt. Och för barnfamiljer är det knepigt att man måste åka till andra orter för att få ta del av service och tjänster. Det är ett dilemma. Lyckligtvis har jag själv inte behövt jouren, men det skrämmer mig vad som händer sedan när det är dags.
Emma Järvinen, Ekenäs

Emma Järvinen, Ekenäs

Vad tycker du om HUS:s sparförslag att lägga ner samjouren i Lojo?

– Inte är det klokt. Det känns passande att jag står och binder en begravningsbukett efter att ha hört nyheten. Jag har själv fött ett barn i Lojo och var jättenöjd. Jag tänker på dem som bor i Hangö och hur det blir för dem om planerna blir verklighet.

Vad betyder det här konkret för dig?

– Om det kommer fler barn är jag orolig över vart jag ska åka för att föda. Det blir också långt att åka i fall någon i familjen behöver sådan vård som man inte får i Ekenäs. Det blir krångligare, helt enkelt.
Margita Söderling, Hangö.

Margita Söderling, Hangö

Vad tycker du om HUS:s sparförslag att lägga ner samjouren i Lojo?

– Jag är mycket överraskad. Efter att Ekenäs BB lades ner tänkte jag att Lojo BB lär hållas där.

Vad betyder det här konkret för dig?

– Jag tänker förstås på de yngre, barn och barnbarn. Det är en otrygghet för dem.
Magnus Smeds

Magnus Smeds, Borgå

Vad tycker du om HUS:s sparförslag att lägga ner samjouren?

– Det är bedrövligt. Ska man, helt eller delvis, spara in ett fint sjukhus? Det känns grymt. Det är ändå ett centralsjukhus i regionen, i en central stad i östra Nyland. Ska man då ta sig 100 kilometer till någon annan ort, vart det nu sedan är? Samtidigt ska vi locka nya invånare. Det är bedrövligt.

Vad betyder det här konkret för dig?

– I väntan på barnbarnet väcker det tankar om BB som redan stängdes. Ska man söka sig bort från Borgå alltid när man behöver vård? Och jouren finns eftersom man inte vet när man behöver vården. Det är eländigt att man inte ska få den på egna orten sedan när det är dags. Alla har inte ens bil, och ofta bor barnen på annan ort så vissa har inte ens någon att ringa till. Det blir då ambulans.
Vad tänker du om sparförslaget? Ge oss gärna tips eller säg din åsikt nedan. Om du vill att vi tar kontakt för en senare uppföljning så ge gärna dina kontaktuppgifter.

ANDRA LÄSER