Nils Torvalds: Europaparlamentet sänder en tydlig signal för att tillåta skyddsjakt på skarv

Europaparlamentet har format sitt förslag på riktlinjerna för Europeiska havs- och fiskerifondens verksamhet åren 2021-2027.

Sommaren 2018 häckade cirka 26 700 storskarvpar i de finländska havsområdena, enligt en uppskattning från Finlands miljöcentral.
Europaparlamentet öppnar för möjligheten att få understöd från Europeiska havs- och fiskerifonden för skyddsjakt på arter som skadar fiskbestånden, till exempel skarv och säl. Möjligheten till stöd ingår i Europaparlamentets förslag till Europeiska havs- och fiskerifondens regelverk för åren 2021-2027.
ANDRA LÄSER