Högholmens djur tar skada av byggandet av Kronbroarna

Byggandet av Kronbroarna i Helsingfors leder till både buller och sprängningar som påverkar djuren på Högholmen. Tre ugglor tvingas nu flytta undan oljudet, och personalen övervakar noga de övriga djurens reaktioner.

En hökuggla.
Två hökugglor och en slaguggla har tillfälligt omplacerats på Högholmens djurpark. Orsaken är att det spontas på strandkanten vid bron mellan Blåbärslandet och Högholmen. Ugglorna är känsliga för oljud.
Att sponta innebär att säkra kringliggande mark med en stödkonstruktion.
– Vi har flyttat ugglorna till Kattdalen, säger Nina Trontti, chef för Högholmens djurskydd.
Kattdalen ligger i mitten av ön på en lugn plats. Slagugglehonan får flytta in i en inhägnad medan hökuggleparet flyttar in i en annan.
Förutom spontningen så muddras det också ute på Blåbärssundet vid norra delen av Högholmen. Arbetet pågår fram till början av december.
– Vi har märkt att vildsvinen reagerat på muddringen, säger Trontti.
Personalen på Högholmen kommer att flytta en decibelmätare in i vildsvinens inhägnad för att hålla koll på situationen. Mätaren står just nu på Paloholmen, där viltdjurssjukhuset ligger. Ytterligare sex decibelmätare fångar upp ljud på holmen under hela tiden som Kronbroarna byggs.
– Om vi anser att ljudet är för högt försöker vi flytta djuren till en annan inhägnad. Men alla djur kan förstås inte flyttas.
Som en extra åtgärd kommer djurens inomhuslokaler att vara öppna. Vid behov kan djuren då gå in om de känner sig stressade av bullret.
Forskningskoordinatorn på Högholmen kan läsa av decibelnivåerna i realtid, och varje vecka görs en rapport på dem.
Vildsvin.

Sprängningar

Spontningen, där stora metallplattor sänks ner i marken, pågår på Högholmen mellan klockan 7 och 10 fram till torsdag. Snart inleds också pålningen i vattnet. Den pågår 7-28 december och återupptas i 30 dagar i början av februari.
– Det är något som kan vara mindre bra för våra djur. Det är ett arbete som räcker lång tid och som sker ganska nära Högholmen. När du utför arbete på vattnet färdas ljudet lättare fram än över mark, säger Trontti.
När man pålar slår man ner pålar i ett underlag som är löst för att förstärka det.
Nina Trontti berättar att djurskötarna observerar djuren med webbkameror för att se hur de reagerar på byggandet.
Under onsdagen detonerar byggarbetarna även sprängladdningar på havsbottnen på Kronbergsfjärden.
– Vi har talat om sprängningarna. Det är inte lätt att veta hur djuren reagerar.
I december planerar hon att tillsammans med djurvårdarna och kuratorn göra etogram på djuren. Det är en tabell över hur de till exempel sover, äter eller beter sig i inhägnaden. På så sätt kan personalen hålla koll på om oljudet från bygget stör djuren.
Helsingfors stad har gjort en prognos på hur högt bullret väntas bli. Men den är gjort utifrån den ursprungliga byggstarten, som skulle vara 2018. Nu har det gått tre år.
Här på Högholmen ska sponten slås ner. Det är för att säkra marken. Det bullrar dock, vilket påverkar ugglorna.
– Det är inte lätt att säga hur hög den dagliga ljudnivån är på Högholmen, säger Trontti.
Hon konstaterar att vind, regn och besökande barn kan höja decibelnivån en viss dag. Det kan också traktorer.
Det uppstår buller när Kronbroarna byggs. Därför flyttas ugglor på Högholmen till en tystare plats. På bilden tas kontaminerad havsbotten bort utanför Högholmen.
Djurparken för kontinuerliga diskussioner med YIT, som är det byggbolag som spontar, pålar och muddrar. De måste på förhand komma överens med Högholmen om hur bullret förebyggs.
– Diskussionerna med YIT har löpt väl, men vi behöver ändå ha koll på hur allt utvecklas.
Ett tjänstemannabeslut från tidigare i höst är tydlig på frågan om buller: Det får inte äventyra djurens säkerhet.
Ur beslutet framgår också att bullernivån på tio meters avstånd är 80-90 decibel. En del djurstall, inhägnader och viltdjurssjukhuset ligger på enbart 15 meters avstånd från bygget.

Kronbroarna

Tre broar mellan Havshagen och Kronbergsstranden på Degerö.
Byggandet för två av broarna har startat på senhösten.
Nu byggs både Finkes bro och Kronbergsbron.
Finkes bro går mellan Sumparn och Högholmen.
Kronbergsbron förenar Högholmen och Kronbergsstranden.
Muddring pågår under havsytan på Kronbergsfjärden.
Under onsdagen planerar man att utföra sprängningar på havsbottnen.
Sprängningarna görs på tillräckligt stort avstånd från bebyggelse, för att undvika skador.
Innan sprängningarna kontrollerar byggarbetarna att ingen badar, dyker eller åker båt i området.
Muddringen och sprängningarna görs för att resa en pylon, som ska bära upp en del av bron.

ANDRA LÄSER