Åland ville stänga krogarna – men sex minuters försening satte stopp för nya restriktioner

Ålands lantråd Veronica Thörnroos är irriterad över att regeringen inte satt restriktioner på åländska restauranger och krogar. Minister Thomas Blomqvist konstaterar att utlåtandet från Åland kom in för sent trots att man fått mera tid än vanligt. – Skulle det ha kommit tidigare hade vi haft beredskap, säger Blomqvist.

– Hade vi fått in utlåtandet tidigare hade vi haft beredskap att behandla det, säger minister Thomas Blomqvist.
01.01.2022 06:06 UPPDATERAD 01.01.2022 06:38
Under en dryg vecka har Åland gått från att vara bland de minst drabbade till de mest drabbade av coronaviruset i Europa, om man jämför incidenstal. Under torsdagen konstaterades sammanlagt 101 fall och under nyårsafton var siffran 80.
Smittspårningen är pressad och oron för att smittan ska ta sig in på äldreboenden växer.
Läs också: Rekordincidens på Åland efter juldagsfestandet
För att hindra smittspridningen bad landskapsregeringen regeringen i Helsingfors bestämma att de åländska krogarna ska sluta servera alkohol klockan 20 och stänga klockan 21 från och med den 1 januari. Så blir det ändå inte.
Anledningen är att regeringen inte hann behandla frågan då Ålands utlåtande kom in sex minuter efter att tidsfristen löpt ut.

"Kom för sent"

Thomas Blomqvist (SFP), minister med ansvar för nordiskt samarbete och jämställdhet, hade undantagsvis ärendet formellt på sitt bord eftersom han under regeringens sammanträde vikarierade familje- och omsorgsminister Krista Kiuru (SDP).
På ett personligt plan beklagar han att regeringen inte hann behandla utlåtandet med tanke på landskapsregeringens begäran, men konstaterar att det kom in så sent att Social- och hälsovårdsministeriet inte hann få in det på listan. Det fick han veta precis innan mötet, säger han till HBL.
– Ärendet har aldrig varit på regeringens bord. Det är Social- och hälsovårdsministeriets beredning som gjort bedömningen att det kom in för sent. Som minister kan man inte plocka in ärenden så där bara. Procedurerna är ganska strikta om hur det ska gå till.
Blomqvist konstaterar att regeringen redan hade försökt ge Ålands landskapsregering extra tid.
– I normala fall ska ärenden som regeringen fattar beslut om skickas till alla ministrar senast en dag före, för att ministrarna ska veta vad som ska behandlas. Nu gjorde man ett exceptionellt undantag och väntade att Åland ger ett utlåtande ännu på torsdag förmiddag. Men det stannade i Social- och hälsovårdsministeriets beredningsapparat för att det kom för sent.
Lantrådet Veronica Thörnroos berättar att man ville begränsa restaurangernas verksamhet från och med den 1 januari, men att planerna nu inte verkställs.

"Behöver kunna fatta beslut snabbt"

Lantrådet Veronica Thörnroos (Åländsk Center) säger sig ha full förståelse eftersom det är ett stort tryck och hela världen är stressad.
– Regeringen har velat stänga ner Finland hur många gånger som helst. Det har funnits en irritation att vi från åländsk sida inte varit fullt så alerta och benägna att stänga ner samhället som man varit i Helsingfors. När vi nu begär att man omgående ska stänga ner restaurangerna finns det inte tid att processa ärendet. Nog är det lite irriterande.

Varför var ni så sena?

– Jag levde i tron att tjänstemännen fick i väg mejlet innan klockan 11 när tidsfristen löpte ut.
I nästa andetag tillägger hon:
– Okej, vi var sex minuter sena, men vi levererade det. Det här är en av anledningarna till att vi behöver ha behörigheten själva. Vi behöver kunna fatta snabba beslut.
Vem som egentligen bestämmer om de åländska restaurangerna får vara öppna eller inte har varierat under pandemin. Men i dagsläget är tolkningen att riksregeringen fattar beslut utifrån landskapsregeringens utlåtanden. Ålands landskapsregering hade alltså inte ensam kunnat fatta beslut om att stänga restauranger och krogar, säger lantrådet.

"Glider ur händerna"

Anledningen till att landskapsregeringen ville stänga restauranger och krogar tidigare är att pandemiläget håller på att glida den ur händerna och det fanns en utbredd samhällssmitta. Den andra anledningen är att ett officiellt beslut om nedstängning innebär att drabbade näringsidkare har chans att ansöka om ersättning, säger Thörnroos.
En stor del av de konstaterade fallen kopplas till juldagsfesten på nattklubben Arken där många unga ålänningar som studerat på andra håll i Finland och i Sverige traditionsenligt samlats.

Varför stängdes inte krogarna före jul?

– Det måste finnas faktastöd för det du gör och det fanns det inte då. Den 20 december hade samarbetsgruppen (landskapsregeringen och Ålands hälso- och sjukvård) ett möte där man konstaterade att Åland hade den nästlägsta incidensen i hela Finland, ingen extra belastning på sjukvården och inga problem med personalmängden.

Blev ni överraskade över att folk gick ut för att festa på juldagskvällen?

– Många av oss har egna barn så vi visste precis vad som var på gång. Vi funderade på vad vi kan göra, men vi hittade ingen juridisk grund för att vi skulle kunna meddela Helsingfors att vi vill stänga.

Och det hade inte varit tillräckligt att säga att det är tradition med fest på juldagen?

– Nej, inte som vi bedömde det juridiskt.
Hon anser inte att landskapsregeringen kunde ha vädjat till befolkningen att slopa restaurangbesök och krogkväll, eftersom landskapsregeringen då riskerar att bli ersättningsskyldig.

Kunde ni ha gjort något annorlunda inför julen?

– Nej, det tycker jag inte. Jag har förlitat mig på den expertis som fanns och fattat besluten utgående i från det.

ANDRA LÄSER