Juristen svarar: Hur kan jag hjälpa min son ekonomiskt utan att skattmasen kräver sitt?

Dagens frågeställare vill hjälpa sin son ekonomiskt men undrar hur det går till utan att behöva betala skatt. Samtidigt funderar frågeställaren på hur dottern eventuellt kommer att reagera. Advokat Klas Weckman reder ut frågan och manar att ta hänsyn till personrelationerna.

Sonen blir gåvoskatteskyldig om gåvornas värde uppgår till minst 5 000 euro under en treårsperiod, skriver Klas Weckman.
17.12.2022 14:11 UPPDATERAD 17.12.2022 16:01
FRÅGA: Jag har två fullvuxna barn, av vilka min dotter klarar sig utmärkt med sin familj. Min betydligt yngre son har det kärvare, och det grämer mig. Får jag utan skattekonsekvenser hjälpa honom ekonomiskt? Utöver att jag ger honom pengar för hans uppehälle, får jag stå för hans boendekostnader eller låta honom bo gratis i en lägenhet som jag äger? Jag vill också stå för hans fortbildning. Om min dotter får reda på all denna hjälp hoppas jag att hon har överseende – men har hon möjligheter att reagera juridiskt? Här ska sägas att de två syskonen kommer väl överens, och de vet att de kommer att få ett ansenligt arv efter mig.
Den omtänksamma pappan
SVAR: Först några gåvoskatterättsliga aspekter. För biståndet som sonen får av frågeställaren, till exempel i form av penningtransaktioner, är huvudregeln att sonen blir gåvoskatteskyldig, om gåvornas värde uppgår till minst 5 000 euro under en treårsperiod.

ANDRA LÄSER