Polisen utreder Konsthallens tidigare chef

Polisen har inlett förundersökningar mot den tidigare chefen för Helsingfors Konsthall som misstänks ha missbrukat Konsthallens kreditkort till en summa upp emot 200 000 euro.

Stiftelsen Helsingfors Konsthall skriver i ett pressmeddelande att Konsthallens ekonomiska situation är stabil, och att polisutredningen inte påverkar verksamheten.
Jonas Forsbacka
04.05.2022 15:34 UPPDATERAD 05.05.2022 06:06
Helsingforspolisen har inlett en förundersökning om den tidigare chefen vid Konsthallen i Helsingfors efter att Stiftelsen Helsingfors Konsthall lämnade in en begäran om polisutredning av misstänkta ekonomiska oegentligheter i december i fjol. Den misstänkta personen var anställd vid Konsthallen mellan år 2013 och 2021.
Enligt den påbörjade polisutredningen går misstankarna i första hand under brottsrubriceringarna grovt betalningsmedelsbedrägeri, grov förskingrig och missbruk av förtroendeställning. Polisen misstänker att den tidigare chefen bland annat har missbrukat Konsthallens kreditkort.
Kai Huotari, styrelseordförande för Stiftelsen Helsingfors Konsthall, berättar att misstankarna om chefens oegentligheter dök upp under våren i fjol, i samband med att bokslutet för år 2020 upprättades.
– Det ledde till att vi bad revisorn undersöka den tidigare chefens användning av jobbets kreditkort.
Efter att revisorns interna utredning var färdig stod det klart att chefen inte kunde fortsätta sitt uppdrag vid Konsthallen. Huotari har tidigare sagt till Helsingin Sanomat att den tidigare chefen sa upp sig samma dag.
– Det är så klart alltid en stor ledsamhet och chock när det dyker upp sådana här misstankar, säger Huotari.
Kai Huotari, styrelseordförande för Stiftelsen Helsingfors Konsthall, säger att misstankarna mot den tidigare chefen kom som en chock.

Inte offentliga medel

Eftersom polisutredningen inte är färdig vill Huotari i det här skedet inte precisera hur stor summa de misstänkta bedrägerierna uppgår till – men någonstans mellan 100 000 och 200 000 euro, säger han.
Huotari påpekar samtidigt att det inte finns orsak att utreda missbruk av offentliga medel, eftersom Konsthallens egen finansiering årligen är över 500 000 euro.
Konsthallen ägs av en privat stiftelse, som får stöd av ett flertal konstorganisationer och Helsingfors stad. De misstänkta brotten ska ha ägt rum mellan år 2014 och 2021. Konsthallen är målsägande i fallet.
Huotari vill inte gå in på några detaljer, men säger att det verkar som om den tidigare chefen genom olika metoder dolt sina spår och gjort det svårt att misstänka brott.

Tagen ur tjänst

I ett pressmeddelande konstaterar Huotari att "vi lever i ett samhälle som bygger på förtroende, och där personer i ledande ställning har stor handlingsfrihet."

Ger misstankarna orsak att begränsa handlingsfriheten på Konsthallen?

– Den nordiska modellen att lita på andra människor är i det stora hela effektivare än motsatsen. Och det är positivt att misstankarna har kommit fram, det visar att sådant här missbruk inte går att dölja från processerna som finns, säger Huotari till HBL.
För Konsthallen är målet att få tillbaka pengarna som misstänks ha förskingrats. Huotari har i det här skedet inte tagit del av någon uppskattning för hur länge polisutredningen kommer ta.
Efter att den misstänkta personen sade upp sig från Konsthallen i fjol tillträdde hen som chef vid en annan konstinstitution, där hen enligt HBL:s uppgifter är tagen ur tjänst för tillfället. HBL har försökt nå den misstänkta personen för en kommentar.

ANDRA LÄSER