Finland skruvar upp prognosen för antalet elbilar

Enligt en ny prognos kommer antalet elbilar i Finland att öka snabbare än man tidigare föreställt sig.

Teknologiska forskningscentralen VTT beräknar nu att utsläppen från vägtrafiken kommer att minska med 40 procent under åren 2005–2030. Fler elbilar är förklaringen.
Utsläppen av växthusgaser från vägtrafiken förutspås minska snabbare än beräknat i Finland fram till 2030, enligt Kommunikationsministeriet som hänvisar till en färsk prognos från Teknologiska forskningscentralen VTT.
Ministeriet uppger att koldioxidutsläppen från trafiken har minskat med cirka 1,6 megaton mellan åren 2005 och 2019.
Enligt VTT:s färska prognos kommer utsläppen med nuvarande åtgärder att minska med ytterligare 3,4 megaton fram till 2030.
Detta ger totalt en utsläppsminskning på cirka 40 procent under perioden 2005–2030. Ännu i fjol förutspåddes utsläppen minska med 37 procent under perioden, alltså något mindre.
Att utsläppen nu tros minska mer beror på att antalet elbilar förutspås öka snabbare än vad man tidigare trott.
Ministeriet uppger att det enligt en prognos kommer att finnas cirka 600 000 eldrivna personbilar i Finland år 2030. Ännu i fjol förutspåddes det att det skulle finnas 350 000 eldrivna bilar år 2030.
I juni 2021 fanns det cirka 82 000 elbilar i Finland enligt ministeriet.
Läs också: Elbilsförsäljningen rusar i Finland
Målet är att utsläppen ska minska med minst 50 procent, så även den nya prognosen ligger under den siffran.
ANDRA LÄSER