Anonyma alkoholister försöker nå unga med riktade evenemang

Anonyma alkoholisters internationella evenemang för unga som hålls i Helsingfors i helgen är ett sätt för unga alkoholister att få stöd och hjälp av jämnåriga. Med hjälp av evenemang riktade till unga vill AA att yngre personer skall hitta verksamheten och hitta en gemenskap.

Med The All-Europe Young People in AA– konventet hoppas man att fler unga ska hitta till AA.
I helgen ordnar Anonyma Alkoholister evenemanget The All-Europe Young People in AA i Helsingfors. Evenemanget riktar sig främst till unga personer under 35 år, men vem som helst får delta.
HBL träffar på lördagen Antti, en medlem i AA, som hoppas att evenemanget skall fräscha upp bilden av AA och putsa bort gubbstämpeln.
– Vi vill vara en aktiv föreningen som har dragningskraft, säger Antti.
För tillfället finns det fem aktiva ungdomsgrupper i fem olika städer i Finland som alla grundats inom två år. Antti hoppas att budskapet om grupperna skulle sprida sig och fler alkoholiserade unga skulle komma med i verksamheten.
– Unga har lättare att relatera till andra unga och det är därför dessa grupper behövs.
En annan medlem av AA, som vill hålla sig anonym, berättar att sammankomsten är en fräsch fläkt i verksamheten.
– Här får unga känna en samhörighet, uppleva en vianda, att tillsammans är vi något större. Det är en push som jag tror många behöver, säger han.
Enligt personen har många unga med alkoholism svårt att prata om sitt problem och sig själva.
– Vi försöker betona att man inte måste prata om man inte vill, det räcker att man lyssnar. Vi har haft personer som gått på möten i två år och först sedan börjat prata om sina egna erfarenheter.
Konventet samlar unga från hela Europa.

Andlig tillväxt viktigt

AA är en organisation som fungerar med hjälp av frivilliga som leder möten. Därför behöver också AA unga för att det skall bli en kontinuitet i verksamheten.
– Den verklighet som dagens ungdomar lever i är väldigt annorlunda än för 20 år sedan. Det säger ju sig själv att det då inte fungerar att endast ha ledare som är runt 50. Det behövs unga för att verksamheten skall vara levande.
Enligt Antti söker sig ungdomar till AA då alkoholbruket tagit över livet och man tappat kontrollen över det. Men nykterheten är bara det första steget i AA.
– Det handlar inte bara om att bli nykter, utan om att förändra ens liv till det bättre. Att göra bättre val helt enkelt, att växa som person och att växa som medmänniska. Om andlig tillväxt, men inte i religiös bemärkelse.

Anonyma Alkoholister

AA-grupperna och AA-mötena är hjärtat i AA.
AA består bara av alkoholister som utifrån sina egna erfarenheter kan hjälpa andra i samma situation
Främsta syftet är att hålla sig nykter och hjälpa andra alkoholister att uppnå nykterhet.
Det enda villkoret för medlemskap i AA är en önskan att sluta dricka.
Man arbetar enligt en tolvstegsprincip, som skall hjälp en mot tillfrisknande.
AA kräver inga inträdes- eller medlemsavgifter.
AA är självförsörjande och tar inte emot ekonomiska bidrag utifrån.
AA har ingen anknytning till någon religion, politisk organisation eller institution, ej heller till annan rörelse av något slag.
Källa: Anonyma Alkoholister, aa.se

ANDRA LÄSER