Rysslands olycka blev Finlands lycka

När första världskriget rasat i två och ett halvt år sprider sig missnöjet i Ryssland och kejsar Nikolaj II störtas. Tyskarna eldar under kaoset och skickar den landsflyktige bolsjeviken Lenin till Petrograd. Ett halvt år senare tar bolsjevikerna makten och Finland blir självständigt.

====

SERIE: Journalisten och författaren Staffan Bruun har dykt in i Finlands historia och botaniserat fram 50 fenomen, händelser och personer som var viktiga när vårt land formades. Han har också rangordnat händelserna och skeendena. Gustav Vasa landar på en 12:e plats. Serien pågår under hela året och kulminerar den 6 december, dagen då Finland fyller 100 år. Då avslöjar vi vad som har format hundraåringen mest. Den föregående artikeln finns i slutet av denna artikel och de fyrtio första delarna i serien hittar du som fyra separata läspaket på appen HBL 365 under Tidningar/Bilagor.

====

För resten av världen var första världskriget en gigantisk olycka. Men för Finland öppnades det där lilla ögonblicket då stormakterna hade så mycket annat att tänka på att de inte märkte att lilla Finland utnyttjade momentum, smet ut köksvägen och blev fritt.

Men innan senatens ordförande P.E. Svinhufvud några timmar före nyår 1918 i ett bakrum till bolsjevikernas högkvarter Smolna kunde pressa fram Lenins erkännande av Finlands suveränitet måste mycket hända och miljoner efter miljoner människor dö.

Början av 1900-talet var en bra tid för mänskligheten. Trots att kungar och kejsare härskade i Europas länder hade demokratiska reformer genomförts. Parlamenten valdes i många länder redan vid allmänna och fria val och också kvinnorna började uppnå rösträtt. Tyskland hade infört sociala reformer och så gott som dagligen gjordes nya tekniska uppfinningar som underlättade slitet i fabriker och i hemmen.

Från Sarajevo till Smolna

28 juni 1914. Skotten faller i Sarajevo.

1 augusti. Första världskriget bryter ut.

10 mars 1917. Storstrejk i Ryssland.

14 mars. Kejsar Nikolaj II avgår.

7 november. Bolsjevikerna tar makten.

6 december. Finland förklarar sig självständigt.

31 december. Lenin erkänner Finlands självständighet.

Världen var på väg att bli god, men det märkte inte Europas kunga- och furstehus som fortsatte att intrigera mot varandra med tanke på nästa krig. Tanken på att ytterligare krig kunde undvikas slog dem aldrig sommaren 1914 då de kastade mänskligheten i dess största olycka någonsin.

Folket jublar

Allt som händer efter den serbiska terroristen Gavrilo Princips attentat mot ärkehertig Franz Ferdinand i Sarajevo den 28 juni 1914 är en jättelik härva av missförstånd, mygel, intriger, lögner och falskspel. Regenterna vill försäkra sig om att kriget bryter ut, men helst så att någon annan får skulden.

I slutändan börjar man i Europas huvudstäder ana vidden av det storkrig som är under uppseglande och försöker stoppa utvecklingen, men då är det för sent. Alltför många falska löften och lögner har telegraferats kors och tvärs över Europa. Hur ska man i en huvudstad veta att man plötsligt blivit ångerfull och ärlig i en annan huvudstad?

En boll har satts i rullning som ingen kan stoppa.

Det märkliga är att inte bara de lokala regeringarna och kungahusen med öppna ögon gick in i katastrofen. På gator och torg samlades folk för att hurra och jubla, äntligen ett krig!

Fram till 1914 hade Europa varit öppet, man reste utan bekymmer över gränser och en spirande turism hade uppstått. Man studerade i främmande lands universitet och flyttade efter jobb från land till land. De strikta nationsgränserna blev en följd av första världskriget, och framför allt det andra.

Européerna borde ha känt varandra bättre än att svälja propagandan om att de som bodde i grannlandet var bestialiska monster som åt spädbarn till frukost, våldtog kvinnor och stack ögonen ur präster.

Men krigspropagandan tog skruv, de flesta trodde att deras eget lands sak var rättfärdig. Till och med arbetarrörelsen i de olika länderna ställde sig bakom kriget, med några få undantag.

Det som skulle bli en några veckors sommar- och höstpicknick vid fronten tog inte slut till jul, som generalerna hade lovat. Men det kunde ha gått så.

Tyskland var berett på tvåfrontskrig. Planen som hade inövats under många decennier gick ut på att först slå ut Frankrike i ett blixtkrig och inta Paris medan Ryssland fortfarande hade fullt upp med att mobilisera trupperna i sitt jätterike.

Först när segern var tryggad i väst skulle tyskarna vända sig mot öst. Att ryssarna under tiden kunde tåga in i Ostpreussen utan att möta nämnvärt motstånd ingick i planen.

Kriget följde i minsta detalj generalstabschef von Moltkes plan. Tyskarna avancerade till floden Marne och stod bara 30 kilometer från Paris när tyska tidningar rapporterar om fasansfulla scener i Ostpreussen där mördande och brännande kosackhopar drog fram.

Den allmänna opinionen krävde att armén kom till undsättning och befälhavaren i öst, Max von Prittwitz und Gaffron, ringde högkvarteret i Koblenz och meddelade att två ryska armékårer rycker fram och att han måste retirera och evakuera hela Ostpreussen.

9:e plats

Även om skotten i Sarajevo inte skulle ha gett upphov till första världskriget hade stormakterna motsatta intressen. Alla var mer eller mindre inställda på krig. Men det hade blivit ett annat krig i en annan tid. Första världskriget skapade en revolutionär stämning i Ryssland som bolsjevikerna utnyttjade. Och Finland i sin tur utnyttjade tomrummet och grep friheten.

I det skedet fick två tyska armékårer order om att lämna västfronten och åka till öst. Följden blev att fransmännen kunde slå tillbaka det tyska anfallet och gräva ner sig i skyttegravar. Där skulle tyskar och fransmän ligga på var sin sida om ett stort ingenmansland och beskjuta varandra i fyra år.

Som del av Ryssland kände Finland av kriget. Näringslivet gjorde strålande affärer då den ryska krigsindustrin köpte allt man kom åt.

Lika mycket som ryssarna fruktade en tysk landstigning i Finland hoppades många i storfurstendömet på en sådan. Ryssarna byggde därför försvarslinjer runt Helsingfors, spår av skyttegravar finns ännu kvar ungefär i höjd med Ring I. Åland förbereddes också för kriget, flera marinbaser inrättades och mindre flygplatser byggdes på Föglö och i Eckerö.

Tsaren störtas

Efter år av krig och miljoner stupade ökade missnöjet och misären också på hemmafronten i Europas länder. Nya kullar 18-åringar skrevs årligen ut, de flesta skulle aldrig komma åter. Eftersom all produktion var inriktad på armén rådde brist på allting. Krigströttheten och hungern spred sig.

I Ryssland där adel och godsherrar fortsatte leva i överflöd övergick missnöjet i storstrejk i mars 1917. När militären öppnar eld mot demonstranter i Petrograd (i dag S:t Petersburg) och 40 dör har folket fått nog av monarkin. Fyra dagar senare avgår kejsar Nikolaj II. Efter 303 år vid makten lämnar tsarfamiljen Romanov för sista gången Vinterpalatset.

Det är nu som tyskarna får sin geniala idé att skapa om möjligt ännu mera kaos i Ryssland genom att skicka revolutionären Vladimir Lenin till Petrograd. Lenin är nu landsflyktig i Schweiz där han håller hov för sina vänner och skriver stolliga verk om proletariatets diktatur och kommunisternas ledande revolutionära roll.

Lenin placeras i en plomberad vagn i Zürich och körs genom Tyskland till Danmark. Så mycket fruktar tyskarna mannen att man inte vill släppa lös honom på egen jord.

I Stockholm köper Lenin en ny kostym på PUB, sedan åker han via Helsingfors till Petrograd dit han anländer den 16 april och börjar förbereda sin revolution. Arbetet underlättas av att tyskarna har skänkt honom en präktig kassa, det finns belägg för att tyskarna finansierade Lenins revolution med minst 70 miljoner tyska mark.

Detaljerna är oklara eftersom Lenin direkt efter bolsjevikernas kupp förstörde alla dokument och för att tyskarna av förklarliga skäl aldrig velat medge sin roll i de ryska kommunisternas seger 1917.

Det första kuppförsöket i juli misslyckas. Lenin utpekas som spion eftersom uppgifterna om den tyska ekonomiska hjälpen avslöjas. Ledande bolsjeviker grips och Lenin flyr och gömmer sig i Helsingfors, som så många gånger förr.

Den 23 oktober samlas bolsjevikernas ledning och röstar för väpnad revolt med rösterna 8-2. Lenin kommer förklädd tillbaka till Petrograd och tar över kommandot. På kvällen den 7 november intar bolsjevikerna alla centrala platser i Petrograd och utropar nästa morgon sin nya regering. För första gången i världshistorien innehåller den en kvinnlig minister, Alexandra Kollontaj blir kommissarie för sociala frågor.

Livet återgår till det normala, ingen tror att bolsjevikerna ska kunna behålla makten i en stad där det finns fler konkurrerande revolutionära inriktningar än spårvagnar. Men dag för dag skärper kommunisterna greppet och lyckas klamra sig kvar vid makten – i 74 år.

Finland ser sin chans i det ryska kaoset. Riksdagen utropar Finlands självständighet den 6 december. Men någon stor nyhet blir det inte ens i Finland. En sak är att förklara sig självständig, en annan att få omvärldens godkännande. Det blir senatens ordförande P.E. Svinhufvud som de sista dagarna 1917 envist hänger kvar på Smolna och vägrar gå sin väg innan Lenin undertecknar pappret att Ryssland erkänner Finlands frihet.

Lenin som i sitt program lovat mindre folk rätten att själva avgöra sin framtid håller sig undan. Han vill inte ha med Svinhufvud att göra, men till slut blir situationen ohållbar och han undertecknar pappret några timmar före tolvslaget. Av bara farten skriver också kollegan Lev Trotskij sitt namn på handlingen som än i dag hänger i Lenins arbetsrum i Smolna som är ett museum.

Bolsjevikerna ansåg att Finlands självständighet skulle förbli en kort parentes, efter revolutionens världsseger skulle nationella gränser sakna betydelse.

Det gick tvärtom, Finlands frihet blev bestående och gränsen skulle bevakas minutiöst när kommunisterna började bygga om Sovjet till ett enda stort fångläger.

Första världskriget

15 miljoner dör, av dem 8,5 miljoner soldater.

Tyskland: 1,8 miljoner stupade.

Ryssland: 1,7 miljoner.

Frankrike: 1,3 miljoner.

Österrike-Ungern: 1,2 miljoner.

Brittiska imperiet: 900 000.

Italien: 650 000.

ANDRA LÄSER