Här är de nya emojierna

37 nya emojier, 838 tecken och 75 hudfärgsvariationer. Det ska snart finnas i din telefon.

Nya symboler är på gång med fler hudfärgsalternativ för bland annat amorösa emojier.
18.09.2021 19:12 UPPDATERAD 18.09.2021 20:10
I veckan lanserade Unicode version 14.0 av sin språkkodningsstandard, som innehåller 37 nya emojier, 838 tecken och 75 hudfärgsvariationer. Emojierna kommer dock inte att finnas i våra smarttelefoner och datorer förrän i slutet av året eller i början av nästa år.
Emojierna ska satsa på ett mer inkluderande mediespråk. De allra flesta av de nya symbolerna är olika varianter av hudfärg för de som föreställer par med hjärta mellan sig och par som pussas. I dagsläget finns de emojierna bara i det gula standardutförandet.
Här är några av de nya symbolerna.
Till de nya emojierna hör bland annat en gravid man och en gravid person. De ska fungera könsinkluderande och kunna representera transpersoner, icke-binära, eller kvinnor med kortklippt hår. Den kan också ge uttryck för känslan av att ha ätit för mycket, som om man vore gravid – en så kallad "food baby".
Handskakningsemojien har fått flera hudfärgstoner. Emojien "smältande ansikte" kan användas dels för att beskriva en extrem hetta eller en metafor för pinsamheter: att vilja sjunka genom jorden. Troll-emojin kan användas för att beskriva en fantasifigur eller referera till nättroll.
Även nya matprodukter ska finnas med, bland annat bönor som kan symbolisera mat eller att man "är fisig".
Läs också: Det är inte säkert att din chef vet vad du menar med hjärt-emojin

Könsneutrala emojier

År 2019 slog Unicodes emojikommitté fast principer för att förbättra könsrepresentationer genom emojier.
Unicodes målsättning är alla emojier ska ha tre alternativ: en person, en kvinna och en man.
Källa: Unicode

ANDRA LÄSER