Vackra koloraturer under Polstjärnan

Den finländska urpremiären av Giacomo Meyerbeers opera L'étoile du Nord – Polstjärnan gav utrymme för musiken men hade vissa balansproblem. I höst gästar föreställningen Musikhuset i Helsingfros.

Nordisk sommar. I Giacomo Meyerbeers opera blir tsar Peter, förklädd till timmerman, förälskad i Katarina, som bor i en by strax utanför Viborg. Snart tar hon värvning som soldat i stället för sin bror som ska gifta sig.

OPERA

Karleby Operasommar: L'étoile du Nord – Polstjärnan.
Musik: Giacomo Meyerbeer. Libretto: Eugène Scribe. Regi: Maria Sid. Koreografi: Marko Keränen. Dräkter: Noora Salmi. Ljus: Joonas Tikkanen.
I rollerna: Anu Komsi, Anna Palimina, Michael Leibundgut, Peter Tantsits, Heikki Kilpeläinen, Oliver Kuusik, Johanna Lehesvuori, Annastiina Tahkola, Herman Wallén, Peter Achrén, Robin Turunen. Mellersta Österbottens Kammarorkester och Polstjärnans operakör, dirigent Sakari Oramo.
Premiär i Karleby, Kampushallen 20.7.
Giacomo Meyerbeer (1791–1864) gjorde en framgångsrik karriär som operakompositör. Tysk-judiska Meyerbeer arbetade i Italien och därefter i både Paris och Berlin. Genombrottet kom med Robert Djävulen (1831), en grand opéra som uruppfördes i Parisoperan i likhet med Hugenotterna (1836).
Meyerbeers estetik och ekonomiska framgångar väckte kritik och avundsjuka, inte minst hos Richard Wagner vars antisemitiska skriverier var en av orsakerna till att Meyerbeers musik tappade popularitet under 1900-talet.
Senare har intresset för Meyerbeer återuppväckts, och denna sommar bidrar även West Coast Kokkola Opera med den finländska urpremiären av L'étoile du Nord (Polstjärnan, 1854), ett verk som tangerar Finland. Idén kom från Veijo Murtomäki, musikhistorieprofessorn med encyklopediska kunskaper.
L'étoile du Nord är Meyerbeers och hans favoritlibrettist Eugène Scribes omarbetning av Meyerbeers singspiel Ett krigsläger i Schlesien (1844). Medan originalverket var preussisk-patriotiskt, är handlingen i L'étoile du Nord placerad i Ryssland och Fredrik den store har ersatts med Peter den store (1672–1725).

Finska timmermän

Den inte särskilt djupa anknytningen till Finland under det stora nordiska kriget är tydligast i operans början. I en by nära Viborg dricker(!) finska timmermän och deras fruar till Finlands och kung Karl XII:s ära. En rysk bagare föreslår en skål för tsaren, vilket är nära att leda till konflikt.
Tsar Peter, förklädd till timmerman, blir förälskad i bybon Katarina. Katarina tar snart värvning som soldat i stället för sin bror som ska gifta sig. Efter olika motigheter blir Katarina tsarens hustru (vars historiska förebild var född i Livland). Polstjärnan har varit viktig för Katarina, och nu hyllas hon själv som folkets ledstjärna.

Komsi imponerade

De tre akterna i L'étoile du Nord, en opéra comique, innehåller även talad dialog. Versionen i Karleby innehöll uppenbarligen olika små förkortningar och dialogen hade delvis ersatts med textskyltar som förde tankarna till stumfilm. Idén var inte dålig men informationen förblev otillräcklig och det var svårt att hänga med i intrigen.
Regissören Maria Sid har velat ge utrymme för musiken, vilket är ett motiverat val. Dock förefaller det ha varit svårt att hitta en balans mellan de statiska stunderna (ett slags tablåer), aktion och de komiska detaljerna. Spåscenen var en av fullträffarna.
Katarinas roll är som gjord för Anu Komsi, som imponerade med vackra och föredömligt precisa koloraturer samt med sin varma närvaro på scenen. Vansinnesscenen (en härlig kliché) var speciellt fin, och där förtjänar även de två flöjtisterna en eloge.
Basen Michael Leibundgut (tsar Peter) gjorde ett fysiskt trovärdigt om än inåtvänt intryck på scenen. Den mustiga rösten blev smidigare mot operans slut. Tenoren Peter Tantsits (Danilovitj) hade lite otur med figurerna men klangen var mycket vacker.
Anna Palimina i Prascovias mindre koloraturroll och Oliver Kuusik som Katarinas bror var ett förtjusande och välsjungande ungt par. Såväl de övriga solisterna som operakören gjorde mycket väl ifrån sig.

Till Helsingfors

Mellersta Österbottens Kammarorkester under ledning av Sakari Oramo spelade slagkraftigt – redan under uvertyren blev atmosfären elektrifierad. Meyerbeers uppfinningsrikedom blomstrar i små detaljer och i hans användning av marschmusik. Militärmusikkåren hördes på band.
Kampushallen som är avsedd för idrott var en alldeles duglig konsertsal. Joonas Tikkanens ljusdesign och Noora Salmis detaljrika dräkter fungerade fint mot den svarta bakgrunden.
Föreställningarna i Karleby var bara två men L'etoile du Nord gästar Musikhuset i Helsingfors 11.11.
ANDRA LÄSER