Cannonball-ledare hade beskattningsbara inkomster på över 200 000

Motorcykelklubb Cannonballs ledare Janne Tranberg hade beskattningsbara förvärvsinkomster på nästan 240 000 euro i fjol. Det framgår av fjolårets skatteuppgifter.

I motsats till detta hade Hells Angels Jarkko Laakso inga beskattningsbara förvärvsinkomster och kapitalinkomster på drygt 200 euro.
Motorcykelklubb Bandidos ledare Tapio Haapanen hade förvärvsinkomster på knappa 9 000 euro.
Cannonballs Tranberg har fått uppmärksamhet i år på grund av ekobrottsmisstankar och en dom. I oktober dömdes Tranberg till ett fängelsestraff på 10 månader för grov oredlighet som gäldenär och registeranteckningsbrott.
I oktober ansåg tingsrätten att Tranberg och hans medbrottsling hade använt bestämmanderätt i ett insolvent bolag och överlåtit dess egendom vidare. Behandlingen av fallet torde fortsätta i hovrätten.
Dessutom misstänks Tranberg för grova skattebedrägerier i ett annat brottsfall.
ANDRA LÄSER