Notan för skattebetalarna väller över bräddarna

”Notan för Kronbroarna väller över bräddarna” hävdar HBL på första sidan (10.6). Nu är ombyggnaden av Hagnäs bro ett separat projekt. Staden kom för många år sedan till att bron var i så dåligt skick att den inte gick att reparera, utan måste ersättas med en ny bro. I samband med planeringen av bron utlyste staden en idétävling för områdena intill sundet mellan Hagnäs och Kronohagen. I villkoren för tävlingen blev det klart att staden ville maximera tomtmark som kunde säljas för hotell, kontor och lyxbostäder.
Den nya Hagnäsbron och Kronbroarna har inget annat gemensamt än att trafiken på dem korsar vid Hagnäs torg. Det kan visserligen medföra vissa kostnader som kan hänföras till Kronbroarna, men de kan kosta bara en bråkdel av de hundratals miljoner man nu nämner. En annan fråga är att staden tydligen glömt att planera för hur spårvägstrafiken från Kronbroarna skall ansluta till resten av kollektivtrafiken. Och den kostnaden tillkommer.
Hela projektet med trafiken från Kronberget till centrum har varit misskött från första stund. Från början ville planerarna – efter att i lyriska ordalag ha beskrivit områdets naturvärden – förlägga fotgängar-, cykel- och spårvägstrafiken i en tunnel på havets botten. För att bevisa hur ful en bro skulle bli fotoshoppade man in järnvägsbron över floden Forth i Skottland i sundet mellan Kronohagen och Kronberget. Denna nitade konstruktion blev färdig 1889. Ibland verkar det som om stadsplaneringen lever i ett annat sekel än resten av stadens borgare.
Vi bör rimligen kunna fordra att stadens planerare förmår beskriva, avgränsa och budgetera både kostnader och intäkter för de projekt man vill genomföra. Nu brister det uppenbarligen på den punkten, och inte blir det bättre av att medierna bidrar med undermålig analys av verksamheten. Notan för oss skattebetalare väller över bräddarna, för att använda HBL:s bildspråk.

Bo Lindfors

Kronohagen, Helsingfors

ANDRA LÄSER