Trendbrott på bostadsmarknaden – investerarna är borta

I flera år har det varit populärt att skaffa en placeringsbostad som hyrs ut och ger inkomster. Den här trenden har brutits, säger Risto Kyhälä, vd på Kiinteistömarkkinat.

Aktiviteten på bostadsmarknaden är klart lägre än för ett år sedan, säger Kiinteistömaailmas vd Risto Kyhälä.
Patrik Haraldpatrik.harald@hbl.fi
02.11.2022 12:36 UPPDATERAD 02.11.2022 13:38
Bostadsförmedlaren Kiinteistömaailma genomförde 735 bostadsaffärer i Finland i oktober, vilket var 30 procent färre än under samma månad i fjol. Kriget, inflationen och högre lånekostnader är en kombination som effektivt bromsar hushållens investeringsvilja, säger vd Risto Kyhälä.
– Vi räknar med att det blir en lugnare period på bostadsmarknaden en bit in på nästa år, säger han.
Enligt Kyhälä gäller inbromsningen alla slags bostäder, men med betoning dels på ettor som köps i investeringssyfte, dels på större och dyrare bostäder.
I flera år har det varit populärt att skaffa placeringsbostäder, det vill säga en (oftast liten) bostad som man köper för att hyra ut och på så sätt få inkomster.
Här kan man enligt Kyhälä se ett klart trendbrott.
– Placerarna är försiktiga och räknar om sina kalkyler. De måste beakta såväl det nya priset på pengar [räntan] som möjligheterna att hitta hyresgäster, och prisnivån på bostäderna. Samtidigt som söker långivarna en ny nivå till vilken de kan finansiera affärsverksamhet kring placeringsbostäder.
Den nya passiviteten bland bostadsinvesterare märks mest i de större städerna.
Risto Kyhälä, vd för Kiinteistömaailma, väntar sig att bostadshandeln ska ta ny fart senast i sommar.
Ett annat trendbrott är enligt Kyhälä intresset för större familjebostäder. Det ökade kraftigt i pandemins inledningsskede när folk tillbringade mycket tid i sina hem. Men så är det inte längre. 
– Nu har intresset för att investera i bättre boendekomfort minskat rejält.
Enligt Kyhälä är orsaken inte i första hand att folk återvänt ut i samhället, utan de osäkra tiderna – kriget, inflationen och lånekostnaderna.

Potentiella köplägen

OP-gruppen meddelar för sin del att antalet ansökningar om bostadslån hos dem minskade med 14 procent fram till slutet av september, jämfört med ett år tidigare. När det gäller lån till första bostäder var nedgången 12 procent.
Också OP märker en större försiktighet bland investerare. Enligt ett pressmeddelande började priset på enrummare sjunka i början av året. Utvecklingen fortsatte under våren och sommaren, när fler små bostäder än vanligt kom ut på marknaden.
Det här är dock en situation förstagångsköpare kan vända till sin fördel, påpekar banken. Sett till helheten behöver stigande räntor inte enbart vara till nackdel, eftersom det betyder lägre bostadspriser, heter det i pressmeddelandet.
Även om aktiviteten har dämpats framhåller både OP och Kiinteistömaailmas Risto Kyhälä att bostadshandeln i Finland i hög grad drivs utifrån behov – ibland måste folk bara ha en bostad, oberoende av läget i världen och ekonomin.
– Den här typen av affärer görs både nu och i framtiden, säger Kyhälä, som väntar sig att bostadshandeln överlag tar ny fart senast på sommaren nästa år.

ANDRA LÄSER