Svenska Yle genomför omorganiseringar på kunskapsredaktionen

Två redaktörer flyttas från Svenska Yles kunskapsredaktion, men ledningen intygar att ingen sägs upp. ”Vi har haft en väldigt bra gruppanda som nu slås sönder”, säger redaktionens producent.

Så här såg Vetamix webbsida ut på onsdag eftermiddag den 21.9. På sajten samlas bland annat quiz, gamla studentskrivningar och videor som kortfattat förklarar samhälleliga fenomen.
Jonas Forsbackajonas.forsbacka@hbl.fi
21.09.2022 19:01
Svenska Yle har nyligen fattat beslut om att genomföra omorganiseringar på kunskapsredaktionen som producerar innehåll för webbsidan Vetamix. Två redaktörer berörs och kommer flyttas till någon annan redaktion, efter diskussioner med ledningen.
Redaktionen fick beskedet under tisdagen.
– Det känns inte bra! I ärlighetens namn känns det som att det inte visas så mycket uppskattning för arbetet vi gjort under de gångna åren, säger Nicolina Zilliacus-Korsström, producent för Svenska Yle Kunskap, Natur och Vetenskap.

Mindre unikt innehåll

Vetamix är Svenska Yles webbplats för utbildningsmaterial och kunskapsinnehåll av olika slag.
På webbplatsen hittas bland annat Abimix, där man bland annat kan hitta gamla studentprov som abiturienter kan ta del av inför sina studentskrivningar. Och till exempel Nyhetsskolans innehåll, quiz, videor och artiklar som förklarar aktuella högtider eller fenomen.
Nicolina Zilliacus-Korsström har varit kunskapsredaktionens producent sedan 2017. Hon basar över Svenska Yles redaktioner för Kunskap, Natur och Vetenskap.
Innehållet har delvis producerats av de två redaktörer som ska börja ägna sig åt något annat, men även på andra redaktioner inom Svenska Yle.
– I fortsättningen kommer Vetamix i högre grad än tidigare fungera som en samlingssida för material som producerats på olika håll inom Svenska Yle, säger Anna Forth, redaktionschef vid Svenska Yle.
Hon tillstår ändå att innehållet till viss del kommer minska.
– Antalet quiz och artiklar som gjorts unikt för Vetamix kan minska en aning.

Ingen sägs upp

Svenska Yle har i omkring 15 års tid – sedan Vetamix grundades – haft ett avtal med Utbildningsstyrelsen som under den senaste tiden finansierat två årsverken på kunskapsredaktionen.
Det tidsbundna avtalet med Utbildningsstyrelsen har tidigare förnyats med några års mellanrum.
– Vi ser att vi kan producera och redan producerar mycket av den här typen av innehåll. Så då står vi gärna för det själva, med vår egna finansiering. Ingen sägs alltså upp, säger Forth.
Hon intygar att Vetamix sida kommer finnas kvar och uppdateras. Nyhetsskolan fortsätter också som förut.
Anna Forth är Svenska Yles redaktionschef.
Forth tillägger att ingen utomstående part har klagat på samarbetet mellan Yle och Utbildningsstyrelsen, och att det är en normal del av Yles verksamhet att avsluta och starta olika samarbeten.

”Slås sönder”

Zilliacus-Korsström frågar sig om Svenska Yles ledning inte engagerat sig så mycket i vad redaktionen producerat.
– Man har kanske inte alla gånger varit medvetna om hur mycket vi gjort, säger hon och tillägger att redaktörerna på Svenska Yle Kunskap, Natur och Vetenskap blivit ett sammansvetsat gäng.
– Jag vet att vi internt har använts som ett exempel på en grupp som mått bra i ur och skur. Vi har haft en väldigt bra gruppanda som nu slås sönder när två människor ska flyttas någon annanstans, säger Zilliacus-Korsström.
– Kunskapsredaktionens innehåll är precis lika viktigt och värdefullt som allt annat vi gör, säger Forth.

ANDRA LÄSER