Insändare: Katastrof eller anastrof - vilket väljer vi?

Även om vår planet har mött otaliga katastrofer under miljarder år, så har också många positiva händelser inträffat som skapat bland annat en fantastisk biodiversitet inklusive den mycket kreativa människan. Dessa händelser betecknas som anastrofa händelser, ett begrepp som betyder nyskapande och glädjande.
Nu står mänskligheten inför många globala utmaningar och samhällsproblem som riskerar utmynna i en större katastrof för civilisationen. Det är svårt att förutsäga hur en sådan kollaps skulle utspela sig, men vi vet att förutsättningarna finns och att konsekvenserna kan bli ödesdigra. Frågan är om denna situation i stället kan vändas till en anastrof? I så fall behöver den humana evolutionära processen ta ett språng avseende våra tankemönster genom medveten vishetsutveckling i hela befolkningen. Vishet bör vi betrakta som grundpelaren som alla beslut vilar på. I den finner vi kunskap men framför allt inre färdigheter som helhetssyn, kritisk analysförmåga, kreativitet, empati, men också livserfarenheter.
Tyvärr finns en hake. Civilisationen befinner sig där den är på grund av alltför låg vishet, och det är därför inte lätt för densamma att uppmärksamma systemfelet som också är grunden för systemlösningen. Denna insikt avgör om vi går mot en katastrof eller anastrof. Låt därför ämnet komma överst på agendan i media och politik. Alla tjänar på detta.
Christer Nylander, Lund, Sverige

ANDRA LÄSER