Finland har EU:s dyraste sprit – bara ett livsmedel nära EU:s medeltal

I fjol betalade finländarna 119 procent mer för sina alkoholdryckerna än vad en EU-invånare i medeltal betalade. Island har ändå ett ännu högre pris på alkohol, visar färsk statistik från Eurostat.

Alkoholdryckerna är dyrare i Finland än i något annat EU-land visar färsk statistik. I Europa är den ännu dyrare på Island.
Priserna på livsmedel, drycker och tobaksprodukter varierar mycket mellan de olika EU-länderna, visar den europeiska statistikbyrån Eurostats färska siffror. Eurostat har sammanställt priserna 2021. Då var alkoholdryckerna dyrast i Finland, medan Irland hade de dyraste tobaksprodukterna. De irländska priserna låg hela 145 procent över medeltalet i EU.
Schweiz är Europas dyraste land, medan Luxemburg är dyrast bland EU-länderna, framkommer det i Eurostats sammanställning. Finland ligger över medeltalet i EU också då det gäller livsmedel och alkoholfria drycker, men både Sverige och Danmark är dyrare. Av de europeiska länder som inte tillhör EU hade också de två övriga nordiska länderna Island och Norge en högre prisnivå än Finland i fjol.
Rumänien är det EU-land där priserna var lägst, 31 procent under EU:s medeltal. Ännu billigare var livsmedel och alkoholfria drycker i Turkiet. Bland EU-länderna hade Ungern de lägsta alkoholpriserna, medan tobaksvarorna var billigast i Bulgarien.
Ser man till olika sorters livsmedel är Schweiz det dyraste landet i Europa då det gäller bröd och spannmål, kött och fisk. Inom EU ståtar Danmark som dyrast för samma varor, förutom köttet, där är Luxemburg dyrare.
Priserna i Finland ligger över medeltalet inom EU i samtliga produktgrupper. Köttpriset var det som i fjol översteg medelpriset inom EU minst.
Inom EU var prisskillnaden mellan länderna störst just då det gäller köttprodukter, medan skillnaden var minst då det gällde mejeriprodukter.
ANDRA LÄSER