Nya virusvarianten: Regeringen begränsar inresa från södra Afrika

Regeringen har på söndagen beslutat att begränsa inresa för resenärer som de fjorton senaste dygnen vistats i sju länder i södra Afrika, där den nya virusvarianten omikron har påträffats. Nu går det att komma till Finland från länderna endast om man bor i Finland, är finsk medborgare eller har tvingande familjeärenden.

Striktare inreseregler gäller för dem som anländer till Finland från södra Afrika. Inga direktflyg går, utan det handlar om personer som mellanlandat.

Varianten sprider sig

Den nya virusvarianten omikron har nått Norden. I Danmark bekräftar Statens seruminstitut på söndagseftermiddagen att de två misstänkta fallen man tidigare meddelat sig undersöka visat sig vara omikron.
"Det var förväntat och vår strategi är att det därför är fortsatt intensiv övervakning av smittan i landet som gäller", säger direktör Henrik Ullum i ett pressmeddelande.
Varianten rapporterades först i Botswana och sedan i Sydafrika, och har nu konstaterats i flera europeiska länder. Världshälsoorganisationen WHO har klassat varianten som "oroväckande" och den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC uppger att det är mycket sannolikt att den kommer att spridas i Europa.
Asko Järvinen, överläkare vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, sade till nyhetsbyrån SPT på lördagen att det är svårt att säga hur oroväckande omikron är. Det här eftersom man fortfarande inte vet hur bra skyddseffekt vaccinen ger mot varianten.
– En lugnande aspekt är att virusvarianten upptäckts virologiskt, inte genom ökad förekomst av patienter som behöver sjukhusvård på grund av varianten.
På söndagen publicerade norska Folkhelseinstituttet en riskvärdering där slutsatsen i det här tidiga skedet är att omikron sannolikt är mer smittsam än deltavarianten, men att det nu inte verkar sannolikt att den ger en mer allvarlig sjukdom.

Regeringen möttes

Regeringen möttes på söndagseftermiddagen och beslutet kom fort: Finland begränsar inresa vid sina yttre gränser för personer som under de senaste 14 dygnen har vistats i Botswana, Eswatini (tidigare Swaziland), Lesotho, Moçambique, Namibia, Sydafrika eller Zimbabwe.
"Personen kan komma till Finland endast om han eller hon har en nödvändig orsak till det, såsom tvingande familjeärenden eller andra tvingande personliga orsaker", skriver Inrikesministeriet i ett pressmeddelande.
En resenär som har vistats i något av länderna i södra Afrika kan från och med klockan 15 på söndagen inte längre resa in i Finland genom att enbart visa covidintyg.
Finska medborgare eller personer som är varaktigt bosatta i Finland får ändå alltid återvända till Finland, påpekas det i meddelandet.
Från och med söndagen går det inte att komma till Finland från sju länder i södra Afrika utan särskilda skäl, eller om man inte är finsk medborgare eller fast bosatt i Finland.

Så fungerar begränsningen av inresa

Mellan Finland och södra Afrika går inga direkta flyg, utan det handlar om personer som har mellanlandat och bytt flyg. Trafiken inom Schengenområdet begränsas ändå inte. Så hur noga kan gränskontrollerna fånga upp dem som kommer från södra Afrika?
Tuomas Laosmaa är enhetschef vid Gränsbevakningsväsendet. Han säger till HBL att det inte går att garantera hundraprocentig täckning, men att bedömningen är att största delen nås.
Myndigheterna har identifierat några knutpunkter som är centrala utanför EU: Doha, Dubai, Istanbul och London. De som kommer från de nämnda länderna via dem kan inte resa in i Finland utan nödvändig orsak.
Den finska beslutet baserar sig på en överenskommelse på EU-nivå, vilket enligt Laosmaa innebär att många andra EU-länder gör som Finland. På så sätt begränsar de å sin sida inresandet till EU- och Schengenområdet. Han nämner att det exempelvis inte går att flyga från södra Afrika till Paris, Zürich eller Frankfurt utan vägande skäl, och därmed inte heller komma vidare till Finland.
Därför ser man inte orsak att begränsa rörligheten inom Schengenområdet menar han, utan det skulle inskränka på den fria rörligheten på ett orimligt sätt.
Kommer resenärer till Finlands gränser omfattas de sedan av de åtgärder smittskyddslagen ger. Redan på lördagen infördes striktare bestämmelser på flygplatserna för dem som under de två senaste veckorna besökt de sju länderna i södra Afrika. Resenärerna styrs till obligatoriskt coronatest och karantän.
De senaste dygnen har enligt honom drygt 20 personer anlänt till Finland från länderna. Timo Aronkytö, biträdande stadsdirektör i Vanda, sade tidigare på söndagen till nyhetsbyrån STT att ett tiotal resenärer skulle vara på väg till Helsingfors-Vanda flygplats under veckan som kommer.
Regeringsbeslutet gäller till 19 december.

Har åtgärderna betydelse?

På två flyg från Sydafrika till Amsterdam visade sig 61 av 624 passagerare ha covid-19, och 13 av dem har på söndagseftermiddagen bekräftats vara den nya virusvarianten, skriver folkhälsomyndigheten RIVM i ett pressmeddelande.

Spelar ett inreseförbud från södra Afrika någon större roll då omikronvarianten redan finns i Europa?

Tuomas Laosmaa på Gränsbevakningsväsendet svarar:
– Med åtgärderna kan vi fördröja sjukdomens ankomst till Europa. Volymen blir mindre och vi får mer tid att lära oss om den och undersöka hur farlig den är.

Risker med resande

Institutet för hälsa och välfärd THL har uppmanat också dem som redan har kommit till Finland från länderna att söka sig till coronatest, och det här oberoende av om de är vaccinerade eller inte. De uppmanas också undvika kontakt med andra tills de fått ett negativt testresultat.
Institutet påminner om att resande just nu är förknippat med fler risker än normalt, eftersom epidemiläget och ländernas olika restriktioner kan förändras snabbt.
Finlands utrikesministerium uppdaterade på fredagen sitt resemeddelande och avråder från alla resor till Sydafrika, Namibia, Botswana, Zimbabwe, Lesotho och Swaziland.
Sveriges ambassadör i Sydafrika, Håkan Juholt, uppmanar svenskar som är på semester i landet att åka hem så fort som möjligt. Det här eftersom de annars riskerar bli strandsatta när flyg dras in.
– Har man en hemresa om fjorton dagar: Se till att boka om den så fort som möjligt, vi vet inte hur läget är om fjorton dagar, säger Juholt till nyhetsbyrån TT.
Samtidigt finns en oro och frustration i landet. Pandemin har redan nu slagit mycket hårt mot den sydafrikanska ekonomin, och många är beroende av turistnäringen.
– Det finns ilska och uppgivenhet över att Sydafrika pekas ut som ett problem. Verkligheten är den att här har man oerhört omfattande testning och skickliga virologer och forskare, efter hanteringen av hiv-epidemin. Man kanske har de bästa i hela världen här, säger Juholt.
Restauranger måste från söndagen kontrollera covidintyg för att få ha öppet till längre än klockan 18.

Restauranger och teatrar

På fredagen beslutade regeringen, oberoende av den nya virusvarianten, om striktare restaurangrestriktioner som träder i kraft på flera håll i Finland på söndagseftermiddagen.
I exempelvis Nyland och Egentliga Finland måste restaurangerna sluta servera alkohol klockan 17 och stänga klockan 18 – om de inte kräver covidintyg av sina gäster.
Vilka landskap begränsningarna gäller går att se på kartan här.
I huvudstadsregionen passar flera teatrar och Nationaloperan på och börjar kontrollera covidintyg som villkor för inträde. På exempelvis Svenska Teatern gäller det för personer över 16 år. De gör det med hänvisning till att de säljer alkohol under pausen, en tolkning som Regionförvaltningsverket har godkänt.
– Vi gör allt för att det ska vara tryggt att gå på teater. I den här typen av evenemangsfastighet kan vi via de skärpta restriktionerna för restaurangerna använda coronapasset på hela verksamheten, sade teaterchefen Joachim Thibblin till HBL på fredagen.
Covintyget kontrolleras av publiken vid Hartwall Arenan i Helsingfors inför kvällens ishockeymatch.
Artikeln har uppdaterats.

ANDRA LÄSER