Männen tjänade drygt 19 miljarder mer än kvinnorna i fjol – mest skatt betalades i Grankulla

Grankulla, Esbo, Sjundeå och Kyrkslätt var de kommuner vars invånare i snitt betalade mest kommunalskatt under 2020. Det framgår av ny statistik från Skatteförvaltningen.

I Grankulla betalade invånarna i snitt mest inkomstskatt i fjol.
Rico Liljedahl/SPT
09.12.2021 13:40 UPPDATERAD 09.12.2021 16:39
Männen i Finland tjänade totalt cirka 84,6 miljarder euro under 2020. Kvinnorna tjänade sammanlagt ungefär 65,4 miljarder. Det innebär att kvinnorna tjänade omkring 19,2 miljarder euro mindre.
De manliga löntagarna tjänade totalt 54,8 miljarder medan motsvarande siffra för kvinnor var 41,8 miljarder. Övriga inkomsttyper är bland annat pension, kapitalinkomst och bidrag.
Uppgifterna framgår av den inkomstskattestatistik för 2020 som Skatteförvaltningen publicerade på torsdagen.
Löneinkomsterna för dem som tjänade mer än 40 000 euro i skattepliktiga förvärvsinkomster under 2020 ökade med 3,1 procent jämfört med 2019. Bland dem som tjänade mindre än 40 000 minskade däremot lönebeloppet med 4,8 procent.
Beloppet av utbetalade arbetslöshetsförmåner ökade med 39 procent jämfört med 2019. Det innebar att det betalades ut mer arbetslöshetsförmåner i alla inkomstklasser under 2020 än under 2019.
År 2020 betalades 91 procent av alla arbetslöshetsförmåner till personer som hade mindre än 40 000 euro i skattepliktiga förvärvsinkomster.
I inkomstklassen 30 000–40 000 euro om året tjänades mest skattepliktiga förvärvsinkomster. Denna grupp betalade även mest förvärvsinkomstskatt för privatpersoner. Inkomsttagarna i denna inkomstklass tjänade totalt 27,6 miljarder euro i skattepliktiga förvärvsinkomster under 2020.
De som tjänade 30 000–40 000 betalade sammanlagt 5,0 miljarder euro i skatt på sina förvärvsinkomster. Beloppet inkluderar statens förvärvsinkomstskatt, kommunalskatten, kyrkoskatten, sjukförsäkringspremierna samt rundradioskatten.
Den genomsnittliga skattepliktiga inkomsten för högutbildade var knappt 48 000 euro 2020. Summan är nästan dubbelt så hög som den genomsnittliga skattepliktiga inkomsten för icke-högutbildade personer.

Lägst skatt i Sysmä, högst i Grankulla

År 2020 ökade löneinkomsterna i tre landskap jämfört med året innan. I Norra Österbotten ökade inkomsterna med 0,8 procent, i Birkaland med 0,4 procent och i Nyland med 0,3 procent. I resten av Finlands landskap minskade löneinkomsterna. Nyland var det landskap på fastlandet där utbetalade arbetslöshetsförmåner ökade mest.
Finländarna betalade i genomsnitt 5 124 euro i kommunalskatt i Finland år 2020. Jämfört med 2019 är det 83 euro mer per kommuninvånare.
I genomsnitt samlades det in mest kommunalskatt i Grankulla. Grankullaborna betalade i genomsnitt 9 976 euro per person. Därefter följde Esbo, 6 879 euro, Kyrkslätt, 6 787 euro, Sjundeå, 6 480 euro, och Birkala, 6 314 euro.
Minst kommunalskatt samlades in i Sysmä, i genomsnitt 3 137 euro per person. Polvijärvi, Rääkkylä, Karvia och Rautavaara var de andra fyra kommunerna där lägst genomsnittlig kommunalskatt betalades.

ANDRA LÄSER