Högskolestuderande kan beviljas studielånskompensation även om coronaepidemin har fördröjt slutförandet av studierna

Giltiga orsaker till att studierna fördröjts kan ha att göra med bland annat resebegränsningar eller hälsan.

I fjol betalade FPA ut 67 miljoner euro i studielånskompensation.
Folkpensionsanstalten (FPA) kan betala en del av studielånet om en högskolestuderande avlägger högskoleexamen inom utsatt tid. Den maximala studietiden som berättigar till studielånskompensation kan förlängas om slutförandet av studierna har fördröjts på grund av coronaepidemin, meddelar FPA.
ANDRA LÄSER