Aktia levererar kontanter hem till kunden

I januari börjar Aktia leverera kontanter. Hemleveranserna görs i samarbete med Posten i huvudstadsregionen, Lovisa, Jakobstad och i Ingå.

Över 40 procent av Aktias kunder är intresserade av hemleveranstjänsten.
Man kan redan i slutet av året sluta ett avtal med banken om hemleverans, skriver Aktia i ett pressmeddelande.
Det var i början av sommaren som Aktia utredde behovet av en sådan här tjänst. 3 000 personer tillfrågades och intresset var stort. Över 40 procent av kunderna är intresserade och många har behov av regelbunden hemleverans.
– Efterfrågan är stor bland kunder som har svårt att ta sig till kontoret eller till kontantuttagspunkter. Tjänsten underlättar vardagen och sparar kostnader även i områden där avstånden är långa, säger Merja Sergelius, direktör med ansvar för privatkundsverksamheten i Aktia i pressmeddelandet.
Aktia tror dessutom att tjänsten kommer att minska på rusningen i deras kontor där kontanttjänster erbjuds.

Ett tryggt sätt

Pilotskedet startar i början av januari och avslutas i slutet av mars. Till en början, då tjänsten fortfarande testas, kan man beställa hem högst 3 000 euro åt gången.
Man kan från och med november ingå avtal om kontantleveranser på kontoret Tre Smeder i Helsingfors och på kontoren i Lovisa, Jakobstad och Ingå.
Aktia poängterar att det är ett tryggt sätt att beställa kontanter hem. Posten är alltid personligen i kontakt med kunden och leveransens är en värdeförsändelse som alltid måste tas emot personligen.
Om intresset och efterfrågan är stor ska tjänsten ytterligare utvecklas efter pilotskedet.
ANDRA LÄSER