Marthaförbundet flyttar till Busholmen

Marthaförbundets kansli är från och med juni 2017 på Busholmen i Helsingfors.

25.10.2016 14:38 UPPDATERAD 01.11.2016 08:26
Förbundsstyrelsen vill utveckla och synliggöra förbundets verksamhet ytterligare och garantera en fortsatt marthanärvaro i hela Svenskfinland.
Därför har förbundet tecknat hyresavtal med Stiftelsen Kvarteret Victoria och investerar i samarbete med finansiären Stiftelsen för kultur- och utbildningsinvesteringar i digital teknik samt ett toppmodernt undervisningskök.
– Den digitala tekniken är här för att stanna, och vi kommer att använda den som ett pedagogiskt verktyg och hjälpmedel. Med nätbaserade studier når vi ut till en vidare målgrupp och ökar tillgängligheten för utsatta grupper i samhället. Vårt kök kommer därtill att vara ett starkt finlandssvenskt vardagsrum på Busholmen, säger förbundsordföranden Andrea Hasselblatt i ett pressmeddelande på tisdagen. 

ANDRA LÄSER