Marin gillar idén att stärka dialogen mellan EU och Ryssland – toppmötet inne på andra dagen

Relationen mellan EU och Ryssland har blivit en het potatis på EU-toppmötet i Bryssel efter att Tyskland och Frankrike överraskade alla med att föreslå en träff med Vladimir Putin.

Statsminister Sanna Marin (SDP) säger att hon stöder Frankrikes och Tysklands idé att stärka relationen mellan EU och Ryssland.

EU-toppmötet gick in på sin andra dag i Bryssel på fredagen. Finland representeras på mötet av statsminister Sanna Marin (SDP).

En av frågorna som toppmötet tog ställning till redan på torsdagen är EU:s relation med Ryssland. Kort före toppmötet föreslog Tyskland och Frankrike överraskande ett möte mellan EU och Rysslands president Vladimir Putin.

Marin säger på fredag morgon att hon tycker att det är bra att dialogen mellan EU och Ryssland stärks.

– Samtidigt är det mycket viktigt att vi håller fast vid de fem principerna. Men vi behöver också en fungerande dialog, säger Marin.

De "fem principerna" syftar på EU:s Rysslandspolitik. De består av Minskavtalet som gäller kriget i östra Ukraina, EU:s relationer med före detta Sovjetstater, EU:s motståndsförmåga gentemot hot från Ryssland, selektivt engagemang med Ryssland och stöd av det ryska folket.

Diskussionen på toppmötet byggde på en rapport av EU-kommissionen och EU:s utrikesrepresentant Josep Borrell.

Ungern svår fråga

En annan stor fråga på torsdagen var EU-landet Ungerns agerande gentemot sexuella och könsminoriteter. Den ungerska regeringen har vidtagit åtgärder som syftar till att försvåra livet för personer som hör till minoriteterna.

– Det var en svår men nödvändig diskussion. Vi har gemensamma värderingar som varje medlemsland bör följa, säger Marin.

– Personligen framhäver jag vikten att visa respekt för de mänskliga rättigheterna, det öppna samhället och de sexuella och könsminoriteters ställning. Deras grundläggande rättigheter bör förverkligas i varje EU-land.

Förutom Ryssland och Ungern har toppmötet diskuterat Turkiet, Belarus, Libyen och Etiopien.

Toppmötet träffade även FN:s återvalda generalsekreterare Antonio Guterres.

Corona på agendan

Även coronapandemin väckte diskussion på toppmötet på torsdagen. EU-ledarna var nöjda med att medlemsländerna tagit i bruk EU:s gemensamma coronaintyg som möjliggöra lättare resande i Europa.

Enligt EU-ledarna är målsättningen att den fria rörligheten för EU-medborgare återställs så fort som möjligt.

ANDRA LÄSER