Digitala klyftor är ofta klassklyftor

"Också i Finland har pandemin inneburit ett digiskutt, men olika rapporter från senare år gör gällande att skillnaderna bland de äldre är stora."

Det är omtumlande att se ens egna föräldrar åldras. Förutom det personliga och känslomässiga får man – eller tvingas man få – nya perspektiv på samhället i stort. Andelen äldre växer och 2030 beräknas en fjärdedel av finländare vara över 65. Det växande servicebehovet är en central samhällspolitisk fråga och lösningar söks i digitalisering och ny teknik. Samtidigt, på individnivå, innebär digitalisering för många seniorer en ny form av sårbarhet: samhället blir allt obegripligare, och stöd och service känns svårare att nå.
ANDRA LÄSER