Landskapen tar över ansvaret för resor till sjukhus – arbetsgrupp ska göra övergången smidig

Social- och hälsovårdsministeriet har utsett en arbetsgrupp som ska förbereda överföringen av FPA-resorna till landskapen.

24.08.2018 12:52 UPPDATERAD 24.08.2018 16:54
I samband med vård- och landskapsreformen har man beslutat att ansvaret för att ordna resor till och från sjukhus flyttas över från Folkpensionsanstalten till landskapen. Nu har Social- och hälsovårdsministeriet utsatt en arbetsgrupp som ska förbereda övergången.
– En av de stora frågorna är jämlikhet i förhållande till självstyre. Problemet i detta avseende ligger i att landskapen är nästan självständiga. Vi måste se till så att resorna ordnas jämlikt i alla landskap också efter landskapsreformen, säger Kari Paaso, direktör på Social- och hälsovårdsministeriet.
Arbetsgruppen har i uppgift att skriva ett utkast till en lagproposition som går under arbetsnamnet reselag. Vid årsskiftet räknar Paaso med att utkastet överlämnas till regeringen, som sedan får bestämma om proposition överlämnas till riksdagen eller inte.

FPA-resor i dag

FPA betalar ersättning för en del av kostnaderna för resor till hälso- och sjukvård om resan har gjorts på grund av sjukdom, graviditet eller förlossning.
Självrisken för en resa är 25 euro per riktning.
Reseersättning betalas enligt det billigaste färdsättet, som vanligtvis är buss eller tåg.
På grund av hälsotillstånd eller bristande kollektivtrafik är det möjligt att anlita taxi i stället för kollektivtrafik, men då krävs intyg.

ANDRA LÄSER