I krig mot skitpratet, på två fronter

Under åtta dagar har Peter Mickwitz skrivit åtta dikter per dag, och inte tillåtit sig bearbetning i efterhand. Det var så han skrev när han i femton års ålder började skriva dikter, för precis fyrtio år sedan. Resultatet blev ett uppfriskande motgift mot skitpratet.

Peter Mickwitz återkommer i sin nya bok till ett av poesins grundmotiv, ett älskande jag som talar direkt till ett älskat du, eller möjligen flera. Samlingens allra sista rader skulle kunna läsas som en programförklaring: “jag söker din närhet / och jag försöker förstå / det här avståndet “.
Fredrik Österblom
10.02.2019 07:10 UPPDATERAD 10.02.2019 10:13
Filosofen Harry Frankfurt har sagt att ett av de mest framträdande dragen i vår kultur är att det finns så mycket skitprat (bullshit). Skitpratet kännetecknas av en likgiltighet inför om det som sägs är sant eller inte, ofta för att det är så vagt att det inte går att avgöra. Vi möts av det inte bara i förväntade sammanhang som självhjälpsböcker, politik och managementspråk utan ofta även i till exempel konstmuséers utställningskataloger och i marknadsföringen av teaterföreställningar.

ANDRA LÄSER