Slutspelet i Helsingfors

Razvozov var som kommendör för den ryska Östersjöflottan den sista av de kommendörer som efter februarirevolutionen på löpande band tillsattes.

29.03.2018 05:45
HBL:s lilla notis om inbördeskriget (21.3) innehåller en bild och några rader om amiral A.V. Razvozov, som enligt de röda "inte lyder deras order och vill sälja ryska krigsfartyg till vem som helst".
Så enkelt var det ju nog inte. Razvozov var som kommendör för den ryska Östersjöflottan den sista av de kommendörer som efter februarirevolutionen på löpande band tillsattes. Den redan i januari 1918 en gång avsatte Razvozov valdes den 12 mars på nytt till kommendör för Östersjöflottan efter den inkompetenta kommissarien N.F. Izmailov och hans kumpan Aleksandr Ruzjek. Bolsjevikledningen hade nämligen nu blivit nervös inför tyskarnas framryckning i Baltikum.
Mellan den 19 och 24 februari hade största delen av de i Revals krigshamn övervintrande stora krigsfartygen redan överförts till Helsingfors. Sveaborgs/Helsingfors krigshamn var nu överfylld av ryska fartyg. Isläget var svårt i mars 1918. Vad skulle hända med dessa om tyskarna fortsatte sin framryckning? Det av matroser sammansatta Östersjöflottans kommissarieråd (Sovkombalt) i Helsingfors var totalt villrådigt. En del ville kämpa, men andra ville ta till schappen.
Som av den anförda tidningsnotisen framgår, avsattes den av Sovkombalt tillsatta amiral Razvozov på nytt efter en dryg vecka och efterträddes i praktiken som kommendör av den kompetenta kaptenen av 1:a rangen Aleksei Michalovitj Sjtjasnij. Vad som sedan hände i Helsingfors inför och efter den tyska landstigningen i Hangö den 3 april är en intressant historia, som man önskade att HBL skulle uppmärksamma på ett värdigare sätt än genom dessa patetiska röda notiser.

Ronny Rönnqvist

Esbo

ANDRA LÄSER