Harms-Aalto: Det fanns för lite pengar för Helsingfors pilotprojekt – studerande diskrimineras

SFP:s fullmäktigegrupp i Helsingfors kritiserar stadens pilotförsök med fria läromedel och busskort för andrastadiets studerande. Enligt fullmäktigegruppen är det ohållbart att elever vid privata läroanstalter inte inkluderas.

Handledarna Pia Öhman och Yasmin Samaletdin, psykologen Matilda Derefalk och hälsovårdaren Gillan Suvisaari planerar upplägget för höstterminen på Prakticum.
SPT
17.08.2019 12:05 UPPDATERAD 17.08.2019 12:26
Efter nyheten om att Helsingfors stads pilotförsök , där andrastadiets studerande i stadens får fria läromedel, inte inkluderar privata skolor ryter SFP till. I ett utlåtande skriver fullmäktigegruppen att eftersom Prakticum är den enda svenskspråkiga yrkesskolan i huvudstadsregionen blir det frågan om uppenbar diskriminering.
Prakticum omfattas inte av stadens pilotförsök eftersom det till hälften är privatägt. Pilotförsöket gäller inte de gymnasier och yrkesskolor som är privatägda. I de privatägda skolorna måste ungdomarna själva stå för utgifterna.
Martina Harms-Aalto (SFP), ordförande för svenska sektionen i Helsingfors stads fostrans- och utbildningssektion, säger att hon personligen tycker att försöket var misslyckat från första början.
– Det fanns alldeles för lite pengar för att genomföra en kostnadsfrihet som ska gälla tillräckligt många och vara tillräckligt bred.
Harms-Aalto säger att en full kostnadsfrihet skulle ha krävt en budget på 19 miljoner euro, medan staden endast hade två miljoner att sätta på pilotprojektet.
– Borgmästare Pia Pakarinen (Saml) säger att man måste börja någonstans, och det är ju helt sant. Det är i och för sig en begriplig avgränsning att projektet endast gäller stadens skolor, men den är ju orättvis och det är inte bra, säger Harms-Aalto.
Enligt utlåtandet från SFP:s fullmäktigegrupp är stadens pilotprojekt ett hastverk. Om Helsingfors ska föregå med gott exempel måste det ske utan diskriminering, säger man. Att föregå med gott exempel syftar på att regeringen vill förlänga läroplikten till att gälla andra stadiet, och senast då ska läromedlen också vara kostnadsfria.
Helsingfors stadsfullmäktige beslutade i våras att staden ska subventionera en del av utbildningen på andra stadiet. Enligt Helsingfors stads beslut ersätts alla kostnader för studiematerial, såsom skolböcker. Staden erbjuder också gratis kollektivtrafik i zonerna A och B och avgiftsfri tillgång till vissa kulturtjänster.

ANDRA LÄSER