För mycket för en tioåring

Barn som fyllt tio år får påverka beslut som rör deras medicinska vård. Det är bra att barnen hörs, men en tioåring är nog för ung för att ensam bära ansvar för sin hälsa.

En mamma i Imatra ville boka om sitt lågstadiebarns tandläkartid via social- och hälsovårdsdistriktet Eksotes elektroniska tjänst. Men till mammans stora förvåning gick det inte för sig. Eftersom barnet har fyllt tio kan föräldrarna varken ändra läkartider eller få tillgång till barnets hälsouppgifter.
Både Eksote och det statliga hälsoregistret Kanta tillämpar åldersgränsen tio år när det gäller patientsekretess. Gränsen bygger på Social- och hälsovårdsministeriets riktlinjer.
Det betyder bland annat att föräldrarna inte kan kontrollera i Kanta om barnets recept är i kraft eller behöver förnyas.
Principen är att vården av barn ska ske i samråd med barnet själv. Eksotes förvaltningschef Keijo Siiskonen exemplifierar med vaccineringar, det kan hända att föräldrarna inte vill att barnet vaccineras, men barnet själv vill det. Då ska inte föräldrarna få veta om det.
Det är helt riktigt att lyssna på barnet. Till exempel har en tonåring som inte vill att föräldrarna ska veta att hon är sexuellt aktiv rätt att se sina p-piller som en sak mellan henne och läkaren.
Psykiska problem eller problem som beror på familjesituationen kan också vara lättare att reda ut på ett förtroendefullt sätt om barnet vet att saken inte förs vidare till föräldrarna.
Men de här och liknande fall är något helt annat än att kolla tioåringars läkartider och recept. Föräldrarna vill självfallet veta hur deras barn mår, och det är också en förutsättning för att föräldrarna ska kunna se till barnets bästa.
Samhällets sätt att se på barns och ungas mognad och ansvarskänsla är litet kluvet.
När barn som sedan tioårsåldern har kunnat påverka sin egen hälsovård fyller arton och får rösta, köra bil och handla på Alko tror social- och hälsovårdsmyndigheterna, och en stor del av riksdagen, att de tappar vett och sans ifall det börjar säljas litet starkare öl och alkoläsk i matbutiken.
ANDRA LÄSER