Undersökning: Stora kommuner har stora rekryteringsproblem

En bra personalpolitik är en förutsättning för att en kommun ska bli lockande som arbetsgivare, enligt Keva.

Stora kommuner har stora problem att fylla vakanser, visar ny undersökning.
02.02.2021 09:12 UPPDATERAD 02.02.2021 14:47
Nästan hälften av Finlands kommuner har problem med att rekrytera personal, visar en undersökning som pensionsanstalten Keva gjort.
En enkät som riktade sig till medlemmar i landets kommunfullmäktigen och -styrelser visar att 42 procent av kommunerna har problem med att fylla vakanser.
Speciellt kommuner med över 100 000 invånare tampas med svårigheter. Endast 34 procent av dessa upplever att man har tillräckligt med sökande till lediga jobb.
Bäst är situationen i kommuner med under 5 000 invånare. Där upplever 56 procent att man har tillräckligt med sökande.
Svårast är det att få personal till vakanser inom social- och hälsovårdssektorn och inom bildningssektorn.
Timo Kietäväinen, verkställande direktör för Keva, säger i ett pressmeddelande att bristen på kompetent personal ökar trycket på de anställda.
"En bra personalpolitik och utvecklingen av välbefinnandet på arbetsplatsen är lönsamma satsningar med tanke på kommunens framtid".
Kietäväinen säger att kommunerna har lagstadgade uppgifter som måste skötas. Därför är resultatet från undersökningen oroväckande.
Undersökningen gjordes av Aula Research Oy på beställning av Keva, som sköter pensionsärendena för kommunsektorns, statens, kyrkans, Folkpensionsanstaltens och Finlands Banks personal.

ANDRA LÄSER