Irina Påtts ljusverk i konstbastun i Mänttä

Den finlandssvenska formgivaren Irina Påtts ljusfanerarbeten pryder väggarna i den nya konstbastun i Mänttä.

Irina Påtts ljusfanerverk 12 dancers i konstbastun i Mänttä.
En ny konstbastu håller på att byggas invid Serlachiusmuseet i Mänttä och den öppnar för allmänheten den 18 juni. En av formgivarna som bidrar till bastuns inredning är Irina Pått från Helsingfors. Det ljusverk av Pått som pryder väggarna i utrymmet mellan själv bastun och tvättutrymmet heter 12 dancers och är två väggreliefer av inhemskt björkfaner.
ANDRA LÄSER