Finansministeriets budgetförslag är ute nu – Folktinget får mera pengar

Nu finns budgetförslaget att läsa på webben.

Finansminister Mika Lintilä (C).
Finansministeriet har publicerat sitt förslag till nästa års budget. Slutsumman går lös på 57 miljarder euro, och för att lyckas täcka utgifterna föreslår ministeriet att Finland ska låna 2,3 miljarder euro.
Budgeten återspeglar regeringsprogrammet. På onsdagen presenterade finansminister Mika Lintilä (C) budgetförslaget. I förslaget håller regeringen fast vid sitt mål att höja sysselsättningen till 75 procent.
– Det är inte fråga om några drastiska förändringar. Vi vill hålla fast vid regeringsprogrammet för att ge förutsägbarhet, säger Lintilä.
Att sysselsättningen ökar är dessutom en nödvändighet för att budgeten ska hålla. Flera ekonomer påpekar i en intervju till Helsingin Sanomat att det ekonomiska läget har försämrats sedan regeringsförhandlingarna, och att ministeriet borde ha beaktat det i sitt budgetförslag.

Vinnare enligt budgetförslaget

De politiska partierna vinner stort på Finansministeriets budgetförslag. Partistödet stiger från 29,6 miljoner euro till 35,6 miljoner euro. Det innebär en ökning på 20 procent. Under Juha Sipiläs (C) regeringsperiod sänktes partistödet till den nuvarande nivån.
Också riksdagsassistenterna gynnas. Enligt budgetförslaget för nästa år ska understöden till riksdagsassistenterna stiga från 3,6 miljoner till 5,1 miljoner euro.
Konst- och kulturintresserade står också bland vinnarna. Budgetandelen för konst och kultur stiger med 8,3 miljoner euro.
Stöden till försvarsorganisationer skjuter i höjden. De stiger från 2,1 miljoner till 4,8 miljoner, alltså en ökning på hela 125 procent.
Det totala stödet till kommuner stiger med 1,2 miljarder euro, från 8,5 miljoner till 9,6 miljoner.
Regeringen reserverar dessutom en hel del pengar till tvåspråkighet. Till exempel höjs Folktingets anslag. Mellan åren 2014 och 2015 fick Folktinget 675 000 euro i anslag, men Sipiläs regering sänkte finansieringen till cirka 575 000 euro. Nu höjer Finansministeriet anslaget till 773 000 euro.

Förlorare enligt förslaget

Bland dem som ser ut att förlora på nästa års budgetförslag hittas bilförare, rökare och de som tycker om läskedryck.
Skatten för trafikbränslen höjs med 250 miljoner euro. Enligt Skattebetalarnas Centralförbunds uppskattning innebär det att bränslepriset höjs med 6,5 cent per liter. Det skulle innebära omkring 80 euro i tilläggsutgifter för någon som kör cirka 20 000 kilometer per år.
Skatten för tobaksprodukter stiger med 50 miljoner euro. Det betyder enligt uppskattningen att en rökare efter årsskiftet betalar omkring 45 cent mer för sitt cigarettpaket.
För sötade läskedryckers del stiger skatten med 25 miljoner euro. Det innebär att priset för en 1,5 liters läskedrycksflaska uppskattningsvis stiger med 10 cent.

Förhandlingar mellan ministerierna

Summorna i Finansministeriets budgetförslag är märkbart lägre än vad ministerierna själva föreslog tidigare i somras. Siffrorna i budgetförslag är preliminära, men har en tendens att hålla.
Nästa steg är nu att Finansministeriet 28–29 augusti ska förhandla med de övriga ministerierna. I slutet av september inleds sedan förhandlingar om budgeten i Ständerhuset i Helsingfors.
Den 7 oktober ska slutligen budgetpropositionen och planen för de offentliga finanserna behandlas vid finansutskottets extraordinära sammanträde och vid statsrådets allmänna sammanträde och efter det offentliggörs propositionen.
ANDRA LÄSER